Home
Over Avalex
Voor inwoners
Contact
Bestuur
A A A

Aankondigingen


Vergaderstukken 10 juli 2014

Gepubliceerd op: donderdag 28 augustus 2014


Agenda vergadering Algemeen Bestuur 
Datum: 10 juli 2014 
Locatie: Gemeentehuis Midden Delfland (raadszaal) Anna van Raesfeltstraat 37 Schipluiden 
Tijd: 16.00 uur  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Notulen AB 19 juni 2014 
4. Jaarstukken 2013 
-aanbiedingsbrief jaarstukken 2013
-jaarverslag 2013 
5. Begrotingswijziging 2014, ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 
-aanbiedingsbrief
-begrotingswijziging
-begroting & meerjarenraming 
6. Rapportage Q1 
7. Beheerplannen 
8. Wijziging samenstelling Adviescommissie 
9. Wijziging samenstelling Auditcommissie 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 


Archief

Vergaderstukken 10 juli 2014
Blauwe containers Delft
Grofvuil afspraak maken?
Zomertips
Vergadering Algemeen Bestuur
Routeoptimalisatie
Wijziging inzameling 2e Pinksterdag
Afvalbrengstation Wassenaar 5 juni gesloten
Oranjeversieringen
Extra GFT-inzameling Rijswijk
Stof tot nadenken
Afvalbrengstation Wassenaar
Nieuwe raadsleden maken kennis met afval en Avalex
Wecycle actie na Koningsdag
Gewijzigde afvalinzameling tijdens de feestdagen
Wijzigingen grofvuil in Wassenaar
Container vol of defect?
Vandaag wordt geen GFT opgehaald in Wassenaar
Storing ondergrondse containers
Compostdag trok veel bezoekers