Afval vroeger en nu

Afval heeft altijd bestaan. Maar de manier waarop we ermee omgaan, is de afgelopen eeuwen wel veranderd. Net als de hoeveelheden trouwens. Meer weten over de geschiedenis van afval? Lees dan verder.


Afval tot 1500
Ieder ruimt z’n eigen troep op
De afvalophaaldienst van de gemeente bestaat nog niet zo lang. Tot aan de late middeleeuwen ruimt iedereen z’n eigen troep op. Controle is er nauwelijks. Als de bestuurders niet langskomen, worden er hele tobbes of volle pispotten uit het raam leeggegooid. Dat stinkt natuurlijk gigantisch. Het afval bestaat puur uit organisch materiaal en as.

Afval tussen 1500 en 1870
Toezicht op hygiëne verscherpt
De bevolking groeit en dorpen veranderen in steden. In de steden wordt afval steeds vaker op één plek verzameld. Een goed begin. Maar epidemieën zoals cholera zorgen voor nog meer bewustwording van hygiëne. De regels en het toezicht op de openbare hygiëne worden verscherpt. Voortaan worden straten gereinigd, grachten schoongemaakt en menselijke uitwerpselen apart gehouden van het andere afval. Tonnen met afval worden een paar keer per week opgehaald en er komen aparte rioleringsstelsels voor menselijke uitwerpselen en was- en regenwater.

Afval tussen 1870 en 1945
Oorlog zorgt voor hergebruik
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heerst er werkloosheid en schaarste. Dit leidt tot veel hergebruik. Er wordt bijna nooit iets weggegooid; alle kapotte kleding wordt bijvoorbeeld gerepareerd. Er is in deze periode daarom veel minder afval.

Afval tussen 1945 en 1955
Steeds betere riolering en reinigingsdienst
Plastic verpakkingen en elektrische apparaten zijn sterk in opkomst. De komst van de tv – en tv-reclame – zorgt voor een extra stijging van de consumptie. Door de stijging van de welvaart stijgt ook de hoeveelheid afval. De georganiseerde reinigingsdienst haalt het afval een paar keer per week op. Het rioleringsstelsel wordt direct na de oorlog uitgebreid en geoptimaliseerd.

Afval van 1955 tot nu
Gemotoriseerde voertuigen en gescheiden afvalstromen
Veegmachines, bakfietsen, grofvuilauto’s en grote vuilniswagens komen in het straatbeeld. Ook de afvalverwerking wordt beter. Verbrandingsovens worden beter en van gft wordt compost gemaakt. Er is steeds meer aandacht voor afvalscheiding. In 1992 zijn er 13 gescheiden afvalstromen: groen afval, hout, metaal, schoon puin, autobanden, pvc, papier, glas, bouw- en sloopafval, restafval, fietsen, textiel en koelkasten. Hierdoor ontstaat het milieupark: een speciaal ingerichte plaats om afval gescheiden aan te bieden.

Spring naar toolbar