De heer V. van Woerkom

Waarnemend directeur van Avalex

De heer Vincent van Woerkom is sinds 17 oktober 2017 waarnemend directeur van Avalex. Vanuit zijn functie als Directeur Bijzondere Projecten bij de gemeente Amsterdam is hij bij Avalex gedetacheerd en zal hij deze positie op zich nemen.

De heer S. Brandligt

Voorzitter
Gemeente Delft

Wethouder Stephan Brandligt is met zijn portefeuille in de gemeente Delft verantwoordelijk voor werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad. Daarnaast is de heer Brandligt voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Avalex.

 

 

Kist

De heer F. Kist

Plaatsvervangend voorzitter
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Wethouder Floor Kist is in de gemeente Leidschendam-Voorburg verantwoordelijk voor: integratie, omgevingsdienst haaglanden, zorg en welzijn, milieu en duurzaamheid, wonen, water en groen, verkeer en vervoer, project De Rietvink en project Damcentrum. Dhr. Kist is daarnaast lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur en van de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid.

 

De heer H. Horlings

Penningmeester
Gemeente Midden-Delfland

1e Locoburgemeester Hans Horlings is met zijn portefeuille in de gemeente Midden-Delfland onder andere verantwoordelijk voor: financiën, economische zaken en dorpswethouder buitengebied, openbare werken, verkeer en vervoer, wijkbeheer, groenbeheer kernen, riolering, water (Hoogheemraadschap van Delfland) en communicatie. Dhr. Horlings is naast penningmeester van het bestuur ook lid van de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid.

Hoorlings
Dierdorp

Mevrouw N. Dierdorp

Secretaris
Gemeente Rijswijk

Wethouder Nicole Dierdorp is met haar portefeuille in de gemeente Rijswijk verantwoordelijk voor: Financiën; Kwijtschelding; Inkoop algemeen; Facilitaire zaken; Informatisering, automatisering en ICT; Personeel en organisatie; Onderwijs; Volwasseneneducatie; Kinderopvang. Mevr. Dierdorp is secretaris van het Algemeen en Dagelijks bestuur van Avalex.

De heer P. Melzer

Lid
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Piet Melzer is kernwethouder voor Pijnacker (ten noorden van de Oostlaan/Westlaan) en is met zijn portefeuille onder andere verantwoordelijk voor: financiën, mobiliteit, wonen, projecten Ackerswoude, Komkommerweg, oostelijke Randweg Pijnacker, Pijnacker Noord en Oranjepark Pijnacker. Dhr. Melzer is lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Avalex.

 

Meltzer
Maat

De heer L. Maat

Lid
Gemeente Wassenaar

Wethouder Leo Maat is portefeuillehouder ruimte en duurzaamheid en daarmee onder andere verantwoordelijk voor: ruimtelijke ordening, RO projecten (Maaldrift, Den Deijl, de haven, Duindigt en Valkenburg), vergunningverlening RO, water, milieu & duurzaamheid, groenbeleid en vrijwilligersbeleid. Dhr. Maat is naast lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur ook lid van de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid.

 

De heer L. Harpe

Algemeen Bestuur
Gemeente Delft

Lennart Harpe (VVD) is in Delft wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone. Dhr. Harpe is lid van het Algemeen Bestuur en voorzitter van de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid.

Harpe
Bremer

Mevrouw B. Bremer

Lid
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bianca Bremer is met haar portefeuille in de gemeente Leidschendam-Voorburg onder andere verantwoordelijk voor: financiën, grondzaken en vastgoed, recreatie en toerisme, jongerenwerk, kunst, cultuur, monumenten en archeologie en LHBT-beleid (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgenders). Mevr. Bremer is lid van het Algemeen Bestuur van Avalex.

 

De heer R. van der Meij

Lid
Gemeente Rijswijk

Ronald van der Meij is met zijn portefeuille in de gemeente Rijswijk onder andere verantwoordelijk voor: beheer openbare ruimte, inrichting openbare ruimte, riolering, ruimtelijke ordening, planologie, wonen en volkshuisvesting, wijk- en ontwikkelingsplannen, reiniging, groenbeheer en grondzaken. Dhr. van der Meij is lid van het Algemeen Bestuur en de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid.

 

Van der Meij
Van Kuppeveld

De heer F. van Kuppeveld

Lid
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Frank van Kuppeveld is Voorzitter Commissie ter controle van de rekening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Gemeenteraadslid. Dhr. van Kuppeveld is lid van het Algemeen Bestuur van Avalex.

 

Mevrouw A. Schouten-van Doorn

Lid
Gemeente Midden-Delfland

Annie Schouten-van Doorn is de Scriba Protestantse Gemeente Schipluiden. Mevr. Schouten-van Doorn is lid van het Algemeen Bestuur van Avalex.

 

 

Schouten
Spring naar de toolbar