Informatievoorziening raden

Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex geven aan de gemeenteraden alle informatie en inlichtingen die nodig zijn om het beleid te kunnen beoordelen of waar in dat kader om wordt gevraagd. Hieronder is informatie opgenomen voor zover die uit deze statutaire bepaling voortvloeit.

Benchmark Analyse Avalex

Vragen en antwoorden vanuit gemeenteraadsfractie Delft 24 maart 2017

 

Spring naar de toolbar