Pers

In de historische binnenstad van Delft is het lastig om afval te scheiden. Door gebrek aan ruimte, de aanwezigheid van smalle straten en drukte, zijn andere mogelijkheden wenselijk om zoveel mogelijk afvalstromen te kunnen scheiden. Daarom zijn de gemeente Delft, Avalex en TU Delft een project gestart om samen met inwoners op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Op donderdag 21 april werd een tweede bijeenkomst georganiseerd met de gemeente, woningbouwverenigingen, DUWO Studentenhuisvesting en studenten van de TU Delft.

De besluitvorming vindt plaats middels het consentmodel. Dit houdt in dat bij elk idee wordt gekeken of er overwegende bezwaren zijn, die beargumenteerd moeten worden. De komende maanden zullen er twee voorstellen worden getest. Het eerste testvoorstel draagt de naam ‘Milieustraat parkeren’. Mobiele milieustraten staan op vaste tijdstippen op bepaalde centrale locaties in de binnenstad, zodat inwoners daar hun gescheiden afval kwijt kunnen. Zo’n milieustraat zou bijvoorbeeld ook een boot kunnen zijn. Het tweede testvoorstel heet ‘Aan het einde van de straat’, waarbij meerdere inwoners gebruik kunnen maken van een bestaand milieuparkje in een straat. Om aan de behoefte te voorzien, zullen er wellicht meerdere milieuparkjes komen en zal Avalex vaker legen.

Het betrekken van inwoners en het doen van tests in de binnenstad trekt in toenemende mate de aandacht van de pers:Onder andere Afvalgids, AfvalOnline, Algemeen Dagblad Haagsche Courant, Radio FunX en Stadsradio Delft hebben aandacht besteed aan afval scheiden in de binnenstad. Ook is er in de volgende media over te horen of te lezen:

In het AD van maandag 25 april jl.: “Delftse binnenstad proeftuin voor scheiden afval“. De Delftse binnenstad wordt een proeftuin voor het testen van ideeën om inwoners beter afval te kunnen laten scheiden. Voor de zomer begint een drietal proeven. Drie ideeën om Delftenaren in de binnenstad beter afval te laten scheiden, krijgen de komende maanden vorm.

In het persbericht over de eerste bijeenkomst, waarin ideeën werden besproken door inwoners, belangenverenigingen, lokale ondernemers, de gemeente Delft, Design Innovation Group en Avalex. Avalex, de gemeente Delft en TU Delft starten samen met inwoners een project om te komen tot innovatieve oplossingen om beter afval te scheiden in de binnenstad van Delft. Gescheiden afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dit is beter voor het milieu en de portemonnee.

In het persbericht over de tweede bijeenkomst waarin besloten is welke ideeën er zullen worden getest. Op donderdag 21 april komen de gemeente, bewonersverenigingen, DUWO Studentenhuisvesting en studenten samen om naar de afvalscheidingsproblematiek in de historische binnenstad van Delft te kijken. Samen verwachten zij tot een oplossing te komen die aansluit bij de wensen van de inwoners en overige betrokken partijen.

Een afvalboot in de Delftse grachten of op het balkon compost maken van groenteafval uit de eigen keuken; het zou straks zomaar kunnen. Afvalbedrijf Avalex wil met nieuwe ideeën van Delftenaren meer afval gaan scheiden in het historische centrum. Lees hier meer over de ideeën.

Spring naar de toolbar