Wijziging afvalinzameling Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

Vanaf 1 september zal er een wijziging in de manier van afvalinzameling komen. Er gaan namelijk een aantal dingen veranderen, voor huishoudens binnen en buiten de bebouwde kom. Tevens zal er in Voorburg-Midden gestart worden met Het Nieuwe Inzamelen.

Wilt u weten wat de wijziging van de afvalinzameling voor u betekent? Kijk dan op uw kalender via www.avalex.nl/kalender

Binnen bebouwde kom

GFT (Groente-, fruit- en tuinafval) wordt vanaf september één keer in de twee weken ingezameld. In juni, juli en augustus komen wij weer wekelijks bij u langs.

Restafval wordt vanaf september één keer in de twee weken ingezameld.

De papiercontainer blijven wij één keer per vier weken legen, volgens het huidige schema.

PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) kunt u naar een PMD-container in de buurt brengen. Kijk op www.avalex.nl/kalender voor de dichtstbijzijnde locatie.

Het Nieuwe Inzamelen

Naast de wijzigingen van het tweewekelijks inzamelen van restafval en GFT gaan wij het in alle wijken van Leidschendam-Voorburg makkelijker maken om grondstoffen te scheiden. Onderdeel daarvan is dat uw restafvalcontainer in de toekomst een PMD-container (Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) wordt. PMD wordt gesorteerd bij onze eindverwerker en omgezet in grondstoffen waarvan nieuwe verpakkingen gemaakt worden. Twijfelt u of een verpakking bij het PMD mag? Kijk dan eens op onze PMD-pagina of op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Als u afval scheidt, zult u zien dat er maar heel weinig restafval overblijft. Dit brengt u dan naar een container bij u in de buurt. De komende vijf jaar wordt Het Nieuwe Inzamelen geleidelijk ingevoerd in de hele gemeente. De eerste wijk waar we zijn gestart is Voorburg- Midden. U wordt per brief geïnformeerd als er iets gaat veranderen in de wijk waar u woont.

Buiten bebouwde kom

GFT (Groente-, fruit- en tuinafval) wordt vanaf september één keer in de twee weken ingezameld. In juni, juli en augustus komen wij weer wekelijks bij u langs.

Restafval wordt vanaf september één keer in de vier weken ingezameld. Omdat u PMD apart houdt, zult u zien dat er maar heel weinig restafval overblijft.

De papiercontainer blijven wij één keer per vier weken legen, volgens het huidige schema.

PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) wordt vanaf september één keer in de twee weken ingezameld. Door PMD aan huis in te zamelen proberen we het voor u zo makkelijk mogelijk te maken om PMD te scheiden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag per email info@avalex.nl of telefonisch. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur op 0900-0507 (lokaal tarief). Op www.avalex.nl/kalender kunt u uw persoonlijke inzameldagen bekijken. U wordt hierover ook per brief geïnformeerd.

Afvalinzameling

 • Hoe geef ik een volle of defecte ondergrondse container in mijn wijk door?

  Is een container in uw wijk vol of defect? Geef het door aan Avalex via 0900-0507 (lokaal tarief) of via het contactformulier. Onze medewerkers zullen u vragen om een containernummer door te geven. Het containernummer kunt u vinden op de containerplaatjes die zijn gemonteerd op een zichtbare plek op de container. Dit zorgt ervoor dat we eventuele problemen snel kunnen oplossen.

 • Waarom is mijn kalender niet zichtbaar in ‘Mijn Avalex’ op de website?

  Ben je in het bezit van een minicontainer, maar is jouw afvalkalender niet zichtbaar na het inloggen in ‘Mijn Avalex’ op onze website? Neem dan contact op met het Avalex Klanten Contact Centrum. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer: 0900 0507 (lokaal tarief), via de mail: info@avalex.nl of via social media (Facebook / Twitter). Mogelijk ben je dan nog in het bezit van een ongechipte minicontainer.

 • Hoe laat wordt het afval bij mij opgehaald?

  Het afval wordt tussen 7.30 uur en 16.00 uur opgehaald.
  Het is niet mogelijk een exact tijdstip aan te geven.

 • Hoe laat moet ik het afval buiten zetten?

  Zet je huisvuil op de inzameldag om 7.30 uur buiten.

  Zet de container met gesloten deksel met handvat en de wielen richting de straatkant. Het is niet toegestaan zakken of dozen naast de minicontainer aan te bieden.

Algemeen

 • Tot hoe laat is Avalex bereikbaar?

  Het Avalex Klanten Contact Centrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
  Telefoon: 0900 0507 (lokaal tarief)
  Mail: info@avalex.nl
  Twitter: @Avalex_nieuws
  Facebook: Avalex_nieuws

Nieuwe inzamelen

 • Waarom het nieuwe inzamelen?

  Het Nieuwe Inzamelen is de beste oplossing voor:

  – Milieu: meer recycling, minder restafval.
  – Kosten: duurzaam, maar niet duurder.
  – Service: alle grondstoffen aan of dicht bij huis ingezameld.

  Het systeem is al een succes op diverse plekken in Nederland. En kan eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe regels (bijv. nascheiding en financiële prikkels).

 • Mogen verenigingen nog oud papier inzamelen?

  Ja. Ook bij het Nieuwe Inzamelen mogen verenigingen papier en karton ophalen. Samen met gemeenten en verenigingen gaan we op zoek de beste manieren om oud papier in te zamelen.

 • Wat gaat het Nieuwe Inzamelen kosten?

  ‘Duurzaam, maar niet duurder’ is een van de belangrijkste uitgangspunten van het Nieuwe Inzamelen. Het Nieuwe Inzamelen is rendabel door:

  – Lagere verbrandingskosten (door minder restafval).
  – Hogere opbrengsten van grondstoffen.

 • Is het Nieuwe Inzamelen al ergens ingevoerd?

  Ja. Het Nieuwe Inzamelen is al op veel plaatsen ingevoerd. Bijvoorbeeld in Utrecht, Arnhem, Alphen a/d Rijn, Zwolle en omstreken en in diverse gemeenten in Drenthe. • Krijg ik een rij containers in de tuin?

  Nee. Laagbouwwoningen krijgen – meestal net als nu – 3 containers. Het restafval gaat naar een ondergrondse container in de buurt. Glas en textiel breng je naar een centrale container.
  De 3 containers zijn voor:

  – Plastic, blik en drinkpakken
  – Groente- fruit- en tuinafval
  – Papier en karton

  Woon je in een buitengebied? Dan krijg je een vierde container voor restafval (omdat je anders te ver moet lopen).

 • Wat is het Nieuwe Inzamelen?


  Bij het Nieuwe Inzamelen draait alles om het inzamelen van grondstoffen uit afval. Dat gebeurt met containers dicht bij huis. Het beetje restafval dat je nog hebt, breng je naar een ondergrondse container in je wijk.

Spring naar de toolbar