Wijziging afvalinzameling Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

Sinds september 2017 is de manier van afvalinzameling in de gemeente Leidschendam-Voorburg gewijzigd. Er zijn namelijk een aantal dingen veranderd, voor huishoudens binnen en buiten de bebouwde kom. Tevens is er in Voorburg-Midden gestart met Het Nieuwe Inzamelen.

Wil je weten wat de wijziging van de afvalinzameling voor jou betekent? Kijk dan op je kalender via www.avalex.nl/kalender

Binnen bebouwde kom

GFT (Groente-, fruit- en tuinafval) wordt één keer in de twee weken ingezameld.

Restafval wordt één keer in de twee weken ingezameld.

De papiercontainer blijven wij één keer per vier weken legen, volgens het huidige schema.

PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) kunt u naar een PMD-container in de buurt brengen. Kijk op www.avalex.nl/kalender voor de dichtstbijzijnde locatie.

Het Nieuwe Inzamelen

Naast de wijzigingen van het tweewekelijks inzamelen van restafval en GFT gaan wij het in alle wijken van Leidschendam-Voorburg makkelijker maken om grondstoffen te scheiden. Onderdeel daarvan is dat de restafvalcontainer in de toekomst een PMD-container (Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) wordt. PMD wordt gesorteerd bij onze eindverwerker en omgezet in grondstoffen waarvan nieuwe verpakkingen gemaakt worden. Twijfel je of een verpakking bij het PMD mag? Kijk dan eens op www.eigenwijsafval.nl of op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Als je afval scheidt, zal je zien dat er maar heel weinig restafval overblijft. Dit breng je dan naar een container bij jou in de buurt. De komende vijf jaar wordt Het Nieuwe Inzamelen geleidelijk ingevoerd in de hele gemeente. De eerste wijk waar we zijn gestart is Voorburg- Midden. Je wordt per brief geïnformeerd als er iets gaat veranderen in de wijk waar je woont. Tevens gaat Avalex de komende maanden 3.500 ondergrondse containers uitrusten met slimme sensoren. Deze sensoren meten hoe vol een container is, of de container geleegd is en waar de container zich bevindt.

Buiten bebouwde kom

GFT (Groente-, fruit- en tuinafval) wordt één keer in de twee weken ingezameld.

Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld. Als je PMD apart houdt, zal je zien dat er maar heel weinig restafval overblijft.

De papiercontainer blijven wij één keer per vier weken legen, volgens het huidige schema.

PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) wordt één keer in de twee weken ingezameld.

Vragen?

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag per email info@avalex.nl of telefonisch. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur op 0900-0507 (lokaal tarief). Op www.avalex.nl/kalender zijn de persoonlijke inzameldagen te bekijken.

Afvalinzameling

 • Hoe geef ik een volle of defecte ondergrondse container in mijn wijk door?

  Is een container in uw wijk vol of defect? Geef het door aan Avalex via 0900-0507 (lokaal tarief) of via het contactformulier. Onze medewerkers zullen u vragen om een containernummer door te geven. Het containernummer kunt u vinden op de containerplaatjes die zijn gemonteerd op een zichtbare plek op de container. Dit zorgt ervoor dat we eventuele problemen snel kunnen oplossen.

 • Waarom is mijn kalender niet zichtbaar in ‘Mijn Avalex’ op de website?

  Ben je in het bezit van een minicontainer, maar is jouw afvalkalender niet zichtbaar na het inloggen in ‘Mijn Avalex’ op onze website? Neem dan contact op met het Avalex Klanten Contact Centrum. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer: 0900 0507 (lokaal tarief), via de mail: info@avalex.nl of via social media (Facebook / Twitter). Mogelijk ben je dan nog in het bezit van een ongechipte minicontainer.

 • Hoe laat wordt het afval bij mij opgehaald?

  Het afval wordt tussen 7.30 uur en 16.00 uur opgehaald.
  Het is niet mogelijk een exact tijdstip aan te geven.

 • Hoe laat moet ik het afval buiten zetten?

  Zet je huisvuil op de inzameldag om 7.30 uur buiten.

  Zet de container met gesloten deksel met handvat en de wielen richting de straatkant. Het is niet toegestaan zakken of dozen naast de minicontainer aan te bieden.

Grofvuil

 • Er ligt grofvuil op straat, kunnen jullie dit ophalen?

  Bij het Klanten Contact Centrum (tel. 0900-0507) kun je navragen of hier een afspraak voor is. Ook kun je contact opnemen met de gemeente.

  Gemeente Delft
  Kijk op www.delft.nl voor meer informatie of bel het infopunt Stadsbeheer: 14015

  Gemeente Leidschendam-Voorburg
  Handhaving telefoon: 14070

  Gemeente Midden-Delfland
  Telefoon: 015 3804111

  Gemeente Pijnacker-Nootdorp
  Telefoon: 14 015 (niets ervoor, niets erachter)

  Gemeente Rijswijk
  Telefoon: 14070 (Meer informatie over grofvuil in Rijswijk is te vinden op de volgende infographic)

  Gemeente Wassenaar
  Telefoon: 14070

 • Mag ik alle soorten grofvuil aanbieden?

  Nee. Afvalstromen zoals glas, steen, puin, autobanden (enkel zonder velg), bielzen, bitumen, dakafval, eterniet, graszoden, asbest en chemisch afval kunt u niet aanbieden als grofvuil en moet u brengen naar de milieustraat. Kijk hier wat de kosten hiervoor bedragen.

  Let op: je kunt geen aarde, grond of zand storten bij de milieustraten of bij een grofvuilafspraak.
  We verwijzen je graag naar: AH Vrij (Wateringen), Van Vliet (Wateringen), Milieu Expres (Pijnacker-Nootdorp) en Regionaal Sorteercentrum West (Leidschendam)

  Let op: Fiets- en bromfietsbanden kun je niet inleveren bij een milieustraat. Breng ze naar een fietsenwinkel of doe ze bij het restafval.

 • Moet ik betalen voor het ophalen van grofvuil?

  Alleen inwoners van de gemeente Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp betalen voor het ophalen van grofvuil.
  Gemeente Wassenaar: € 20,69 per kubieke meter.
  Gemeente Pijnacker-Nootdorp: € 30,- per 2 kubieke meter**

  ** Indien dit meer bedraagt dan 4 kubieke meter per jaar volgt er een additionele € 30,- per kubieke meter

  In de overige gemeenten worden geen kosten berekend voor het ophalen van grofvuil dit zit verwerkt in de afvalstoffenheffing die je jaarlijks aan de gemeente betaalt.

 • Hoeveel grofvuil mag ik per keer/maximaal aanbieden?

  Gemeente               Max. aantal kubieke meters

  Delft 1 m3
  Pijnacker-Nootdorp 2 m3
  Leidschendam-Voorburg 2 m3
  Midden-Delfland 2 m3
  Rijswijk 3 m3
  Wassenaar 1 m3

   

 • Wat is de maximale lengte/breedte van het grofvuil dat ik mag aanbieden?

  Dit mag niet langer dan 1,5 meter en niet breder/hoger dan 0,5 meter zijn.

Nieuwe inzamelen

 • Waarom het nieuwe inzamelen?

  Het Nieuwe Inzamelen is de beste oplossing voor:

  – Milieu: meer recycling, minder restafval.
  – Kosten: duurzaam, maar niet duurder.
  – Service: alle grondstoffen aan of dicht bij huis ingezameld.

  Het systeem is al een succes op diverse plekken in Nederland. En kan eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe regels (bijv. nascheiding en financiële prikkels).

 • Mogen verenigingen nog oud papier inzamelen?

  Ja. Ook bij het Nieuwe Inzamelen mogen verenigingen papier en karton ophalen. Samen met gemeenten en verenigingen gaan we op zoek de beste manieren om oud papier in te zamelen.

 • Wat gaat het Nieuwe Inzamelen kosten?

  ‘Duurzaam, maar niet duurder’ is een van de belangrijkste uitgangspunten van het Nieuwe Inzamelen. Het Nieuwe Inzamelen is rendabel door:

  – Lagere verbrandingskosten (door minder restafval).
  – Hogere opbrengsten van grondstoffen.

 • Is het Nieuwe Inzamelen al ergens ingevoerd?

  Ja. Het Nieuwe Inzamelen is al op veel plaatsen ingevoerd. Bijvoorbeeld in Utrecht, Arnhem, Alphen a/d Rijn, Zwolle en omstreken en in diverse gemeenten in Drenthe. • Krijg ik een rij containers in de tuin?

  Nee. Laagbouwwoningen krijgen – meestal net als nu – 3 containers. Het restafval gaat naar een ondergrondse container in de buurt. Glas en textiel breng je naar een centrale container.
  De 3 containers zijn voor:

  – Plastic, blik en drinkpakken
  – Groente- fruit- en tuinafval
  – Papier en karton

  Woon je in een buitengebied? Dan krijg je een vierde container voor restafval (omdat je anders te ver moet lopen).

 • Wat is het Nieuwe Inzamelen?


  Bij het Nieuwe Inzamelen draait alles om het inzamelen van grondstoffen uit afval. Dat gebeurt met containers dicht bij huis. Het beetje restafval dat je nog hebt, breng je naar een ondergrondse container in je wijk.

Spring naar de toolbar