Scheiden aan de bron?

Avalex en de gemeenten willen toe naar een afvalloze regio. Een regio waarbij we geen afval meer hebben, maar alleen nog maar grondstoffen. Dit betekent: een hele andere manier van denken. Al het “afval” dat je in huis haalt, willen we graag weer hergebruiken.

Daar hebben we jou hard bij nodig! Samen zorgen we ervoor dat we grondstoffen kunnen hergebruiken.

De zes Avalex gemeenten hebben in 2015 het besluit genomen om het ‘nieuwe inzamelen’ in te voeren. De nadruk ligt daarbij op het inzamelen van grondstoffen. Bij laagbouwwoningen betekent dat drie grondstoffen containers aan huis voor GFT, Papier en PMD. Het restafval kun je wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

Waarom niet nascheiden?
Een veel gestelde vraag is: ‘met de huidige techniek moet het toch mogelijk zijn om het afval machinaal te scheiden?’ Die vraag willen we graag beantwoorden.

PMD
De PMD-fractie kan op dit moment al bij elkaar worden ingezameld omdat het daarna weer wordt gesorteerd. Al het PMD dat je inlevert, wordt in een fabriek in Rotterdam weer gescheiden in vijf verschillende soorten plastic, de metalen verpakkingen en de drankenkartons. Later in de verwerking worden de drankenkartons weer gescheiden in papierpulp en plastics.

Papier en textiel
Helaas zijn er ook grondstoffen die slecht nagescheiden kunnen worden. Papier en textiel zijn daar belangrijke voorbeelden van. Door vervuiling met restafval (en vooral door het vocht) verliezen papier en textiel hun waarde als grondstof. Deze stromen kunnen dus alleen via de bron gescheiden worden.

De techniek van nascheiden
Technisch is de nascheiding van restafval wel mogelijk. Er zijn nog wel veel twijfels over de kwaliteit (en dus de opbrengsten) van de grondstoffen die worden nagescheiden. Een aantal grote restafval verwerkers hadden plannen voor de bouw van nascheidingsinstallaties. Al deze plannen zijn voorlopig in de ijskast gezet. De aandeelhouders vonden de financiële risico’s te groot. Er is in Nederland dus maar zeer beperkte nascheidingscapaciteit. Avalex houdt de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding voor de toekomst nauwlettend in de gaten. Het feit blijft dat er altijd een bepaalde mate van bronscheiding nodig is voor afvalsoorten die moeilijk te scheiden zijn. Bovendien is het een extra stap in het verwerken van afval.

Ontwikkelingen
Om te komen tot een afvalloze samenleving, volgen we alle mogelijke manieren op de voet. Zo ook de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding.

PMD scheiden we om het te kunnen recyclen

Het ingezamelde PMD wordt na afloop van elkaar gescheiden. Avalex zorgt ervoor dat het PMD-afval bij het bedrijf terechtkomt, dat deze verschillende materialen van elkaar scheidt en het vervolgens recyclet.

Spring naar de toolbar