Jaarstukken

Bij Avalex zeggen wij vaak: ‘Practice what you preach’! Dat betekent dat we niet alleen anderen vertellen hoe het moet, maar dat we vooral ook graag zelf het goede voorbeeld geven. Als maatschappelijke organisatie proberen we zo veel mogelijk meerwaarde te creëren voor mens en milieu. We vinden de gehele afvalketen belangrijk: van de productie, de aanschaf, het gescheiden weggooien van producten tot het inzamelen en recyclen van grondstoffen. Daarom hebben wij onze missie, visie en kerntaak als volgt omschreven:

Kerntaak: milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen.
Visie:  een afvalloze regio binnen de gemeenten waarin wij actief zijn, door de verwaarding van afval naar grondstoffen.
Missie: het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.
Strategie: onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren.
Kernwaarden: in ons handelen en onze communicatie streven wij de volgende waarden na: samen, beweging, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Wilt u meer weten over ons maatschappelijk beleid? Dat leest u in onze jaarstukken van 2018.

Maatschappelijke-meerwaarde-proces-110717_03

 Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 
 Jaarstukken 2017  Jaarstukken 2016
 Jaarstukken 2015  Jaarstukken 2014
 Jaarstukken 2013  Jaarstukken 2012
 Jaarstukken 2011  Jaarstukken 2010
 Jaarstukken 2009  Jaarstukken 2008
 Jaarstukken 2007  Jaarstukken 2006
Spring naar toolbar