Nieuwe wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een nieuwe wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd nieuwe wijkcontainers worden geplaatst. 

Locatie Omschrijving Week
Delft    
Van Kinschotstraat 26A rest, GFT, PMD, OPK 41
Henri Dunantlaan 75 rest 41
Ricardishof 24 herindeling 41
     
Hoflandendreef 116 rest 42
     
Rietgorsstraat 15 rest, GFT, PMD, OPK 43
Wezelstraat 2 rest, GFT 43
Wezelstraat 78 PMD, OPK 43
Zusterlaan 36 GFT, OPK 43
Torenstraat 10 rest, GFT, PMD, OPK 43
     
Laan van der Gaag 17 rest 44
Conradlaan 13 rest 44
De Groene Haven 15 rest 44
Drukkerijlaan 34 rest 44
     
Pijnacker-Nootdorp    
Operatie Mannahof 73 rest, GFT 39
Dr Bakkerenlaan/Windlusthof 1 rest, GFT 39
Laan van Nootdorp 102 rest, GFT 39
Maria van Wilsveenhof 59 rest, GFT 39
Maria van Wilsveenhof 11 rest, GFT 39
     
Maria van Wilsveenhof 56 rest, GFT 40
Floralaan 155 rest 40
Floralaan 91 rest 40
Kamille-erf 22 rest 40
Zilverreigerdreef 59 rest, GFT, PMD, OPK 40
Vossenzoom 327 rest, glas 40
Goudplevierweide 20 rest 40
     
Salamanderweide 19 rest 41
Bosglimmerzoom 37 rest 41
Vossenzoom 225 rest 41
     
Rivierenlaan 136 rest 41
Rivierenlaan 87 rest 41
Delflanddreef 3 rest 41
Delflanddreef 1 rest 41
     
Delflanddreef 1 rest 42
Delflanddreef 3 rest 42
Willem-Alexanderlaan 2 rest, OPK 42
Emmastraat 26 rest 42
Bernhardstraat 3 rest 42
Anna van Burenstraat 33 rest 42
Charlotte de Bourbonstraat 4 rest, GFT, PMD, OPK 42
     
Keurmeesterstraat 45 rest, GFT, PMD, OPK 43
Emmastraat 67 rest 43
Keurmeesterstraat 7 rest 43
Stationsstraat 34 rest 43
Stationsstraat 9 rest 43
Dr W van der Horstlaan 1 rest 43
Brinklande 1 rest, glas, textiel 43
     
Brink van Floris 28 rest 44
Kievitlande 1 rest 44
Brink van Pietje Bell 40 rest 44
Brinkrijk 9 rest 44
Lange Campen 70 rest, GFT, PMD, OPK 44
Lange Campen 110 rest 44
     
Rijswijk    
Handelskade 2a PMD, OPK, glas, textiel 39
Karmozijnstraat 2 rest, PMD, glas 42
Karmozijnstraat 23 rest, GFT 42
Terracottastraat 3 rest, GFT 42
Terracottastraat 93 rest, GFT 42
Vermiljoenstraat 4 rest, GFT 42
     

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer. Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!

Spring naar toolbar