30 oktober 2018

Afvalinzameling Herfst

Wij willen je vragen om i.v.m. hevige windstoten de komende dagen extra op de spelregels voor het aanbieden van grofvuil en containers te letten. Wil je de containers – nadat zij geleegd zijn – ook weer snel terughalen? Dit voorkomt schades.

Ook wordt er aangeraden PMD niet los, maar in een zak in de PMD-minicontainers weg te gooien. Zo voorkomen we samen dat PMD niet wegwaait als de deksel open gaat.

In sommige situaties zullen wij de containers plat terug zetten, om het risico dat de containers wegwaaien te minimaliseren.

Wij vragen om uw begrip. Bedankt voor uw medewerking!

Aanbiedregels minicontainers

 • Zet je minicontainer(s) op de ophaaldag voor 07.30 uur ’s ochtends op straat, op de aanbiedplaats. De container kan tot 16.00 uur geleegd worden.
 • Zet je minicontainers met de handgrepen richting de straat en met gesloten deksel. Takken en ander afval dat uitsteekt, verhindert het legen.
 • De minicontainer mag niet meer wegen dan 75 kilo, dit in verband met de arbeidsbelasting van onze medewerkers.
 • Plaats geen zakken of dozen of ander afval naast de minicontainers.
 • Zijn er werkzaamheden in je straat? Zet je minicontainer dan op een plek neer die wel bereikbaar is voor de vuilniswagen, buiten de afzetting.
 • Ander afval zoals bouw- en sloopafval, zand en grofvuil kun je brengen naar één van de Avalex milieustraten. Doe dit afval niet in de container voor restafval.
 • Bied stof of ander verstuivend materiaal aan in een gesloten zak in je restafval-minicontainer.
 • Is je minicontainer geleegd? Haal hem dan zo snel mogelijk weer binnen.
 • Druk tuinafval en vochtig afval niet te vast aan in verband met vastklemmen/vastkleven.

Aanbiedregels grofvuil
(Klik hier voor alle overige regels.)

 • Bied je grofvuil aan voor 07.30 uur ’s ochtends op straat.
 • Leg het grofvuil aan de weg of op een parkeerplaats op een voor de vuilniswagen goed te bereiken plaats bij je eigen huis
 • Bied je je minicontainer(s) aan op een verzamelplek? Dan verzoeken wij je om het grofvuil op dezelfde plaats neer te zetten.Niet naast of op de plaat van een ondergrondse container.
 • Wil je grofvuil op een geheel andere plek in de wijk aanbieden? Neem dan contact op met ons Klantencontactcentrum via 0900 0507 (lokaal tarief).
 • Let op het maximaal aantal m3.
 • Let op de juiste afmetingen.
 • Vuilniszakken niet dichtknopen.

Avalex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die voortvloeien uit het niet naleven van de eerdergenoemde aanbiedregels.

Spring naar de toolbar