4 augustus 2017

Avalex scoort een 7,0 op klanttevredenheid

Avalex heeft een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar klanten: de inwoners van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar. De resultaten van dit onderzoek gebruikt Avalex om meer te weten te komen over de tevredenheid van haar dienstverlening. Daarnaast is Avalex benieuwd naar ideeën van inwoners over onderwerpen als de inzameling van afval en grondstoffen en afvalscheiding. Op deze manier onderzoekt Avalex hoe zij haar klanten nog beter kan faciliteren.

Onderzoek

Avalex wilde graag het volgende weten: ‘Hoe bekend en tevreden zijn de klanten van Avalex met en over haar dienstverlening en communicatie, wat is het imago en de beeldvorming van Avalex, welke houding, gedrag, kennis en motivatie rondom afvalverwerking hebben haar klanten en hoe kan Avalex zich verbeteren en ontwikkelen in de toekomst?’. Het onderzoek voert Avalex uit in samenwerking met marktonderzoeksbureau Markteffect, om objectiviteit te waarborgen. 2.835 respondenten hebben aan dit onderzoek meegedaan, in 2016 waren dit er 1.740. Op basis van deze opkomst zijn de antwoorden representatief voor het gehele Avalex-gebied.

Resultaten

Avalex heeft een gemiddeld cijfer van 7,0 behaald. Eén op de drie (32%) beoordeelt de dienstverlening met een 8. Onderwerpen waarop Avalex goed scoort zijn onder meer het ophalen van de mini-containers en de website. Bewoners van Leidschendam-Voorburg (7,3), Midden-Delfland (7,4) en Rijswijk (7,6), bewoners van hoogbouw (7,3) en bewoners van 18 jaar tot en met 30 jaar (7,2) behoren tot de meest tevreden klanten van Avalex.

Grondstoffen scheiden

Net als in 2016 geeft in 2017 meer dan een derde (36%) aan dat zij meer zijn gaan scheiden ten opzichte van vorig jaar. Vooral in de gemeenten Midden-Delfland (50%) en Wassenaar (43%) ligt dit aandeel hoog. Papier (83%), glas (81%) en batterijen (78%) worden net als in 2016 het meest gescheiden. Verder hebben alle activiteiten rondom de PMD-campagne hebben hun vruchten afgeworpen. Er is voor het scheiden van plastic, metaal (blikjes) en drinkpakken namelijk een toename van 15% te zien ten opzichte van 2016.

Het nieuwe inzamelen

Avalex heeft een voorlichtingscampagne uitgevoerd over het nieuwe inzamelen. Desgevraagd geeft 50% aan dat zij bekend zijn met het nieuwe inzamelen. De bekendheid rondom het nieuwe inzamelen is met name te danken aan advertenties in huis-aan-huisbladen (47%) en huis-aan-huisbrieven (45%). Er is ook een verband te constateren tussen de campagne over het  nieuwe inzamelen en het feit of men meer afval is gaan inzamelen. Van de bewoners die bekend zijn met de campagne is 43% meer afval gaan scheiden.

Verbeteren

Avalex kan zich verbeteren op het verminderen van meldingen rondom volle containers en het afhandelen van klachten. Het aandeel bewoners dat niet of weinig scheidt blijft helaas even groot. De campagne moet zich daarom blijven ontwikkelen zodat Avalex ook deze bewoners weet te bereiken én te overtuigen van de meerwaarde van afvalscheiding. Tevens geeft het grootste deel van de bewoners (89%) geeft aan dat zij niet bekend zijn met de socialmediakanalen van Avalex.

Bedankt!

Avalex wil alle deelnemers van het onderzoek bedanken. Alleen dankzij hen kunnen zij hun dienstverlening continue verbeteren. Heb je nog vragen over het onderzoek? Dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum van Avalex, via telefoonnummer 0900 0507.

Spring naar de toolbar