6 juli 2018

Avalex test innovatieve afvalzakken uit

Bij Avalex werken wij elke dag aan onze dienstverlening. Wij zijn altijd op zoek naar innovatieve oplossingen. 70 Young ICT professionals kwamen samen om bij te dragen aan een van de belangrijkste milieudoelstellingen van onze tijd: het verminderen van huishoudelijk afval en het vergroten van de hoeveelheid recyclebaar afval. Aan deze professionals de schone taak om te kijken hoe ICT hier een bijdrage aan zou kunnen leveren. Uit deze sessie is het ‘Four Tomorrow’’ concept gekomen.

“Four Tomorrow”
De ICT professionals brainstormden met elkaar over oplossingen voor afvalvermindering, waar ICT een bijdrage aan zou kunnen leveren. Het idee dat door een vakkundige jury werd verkozen tot het meest innovatieve concept, is het concept “Four Tomorrow”. Het probleem ontstaat al bij de prullenbak. Daarom bedachten zij een concept wat bestond uit één vuilniszak met vier “four” compartimenten. Het is onze doelstelling om deze planeet zo schoon mogelijk achter te laten. De inzet was dus het ‘Tomorrow’ van de volgende generatie. Elk gekleurd compartiment is voor een verschillende afvalstroom: rest, PMD, GFT en papier. Een slimme container zou door kleurherkenning de zak open kunnen scheuren en in de juiste bak in de container legen. De jury gaf aan dit het beste idee te vinden, temeer omdat het heel geschikt zou zijn voor hoogbouw locaties. Dit is vandaag de dag nog steeds een lastig fenomeen gezien het gebrek aan ruimte in huis waardoor afval dus slecht gescheiden wordt.

PMD
Deze zakken zijn tijdens een testperiode van een aantal maanden uitvoerig getest door bewoners van laagbouw en hoogbouw. Het merendeel van de respondenten gaf aan het product gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en duidelijk te vinden. Het compartiment voor PMD zat bij 75% van de huishoudens het eerste vol. PMD is namelijk een fractie, die qua volume snel vol zit. Tijdens het testtraject hebben de deelnemers enkele tips ontvangen om hier mee om te gaan, zodat zij de container optimaal konden gebruiken. Door verpakkingen plat te drukken gaat de verpakking zo compact mogelijk de container in en wordt er ruimte bespaart. Daarom zullen de zakken voorzien worden van rekbaar materiaal. Hierdoor kan de zak mee rekken met de grote hoeveelheden PMD.

Aanschaffen
Meer dan 80% gaf aan dit product in de winkel aan te schaffen als dit mogelijk zou zijn. Ook is er gevraagd welk bedrag de respondenten de zakken waard vinden. Daar kwam een gemiddelde van €2,35 uit. De winkelprijs voor 60 liter vuilniszakken (20 stuks) ligt tussen €1,50 en de €2,50. Ook gaf meer dan 80% aan de afvalzakken aan vrienden, familieleden of collega’s aan te bevelen.

Eigenwijs Afval
Afval weggooien is makkelijk, maar afval scheiden kan best ingewikkeld zijn. Naar aanleiding van deze testperiode zullen de verbeterpunten verwerkt worden naar een verbeterde testversie van de Four Tomorrow afvalzakken. Voor de hoogbouw worden steeds naar innovatieve oplossingen gekeken en daar lijkt deze afvalzak uitermate geschikt voor. Avalex is continue op zoek naar innovatieve manier om afval te scheiden. Deze en andere afvalscheidingstips zijn van harte welkom op het eigen online platform van Avalex, Eigenwijs Afval. Het platform is te bereiken via www.eigenwijsafval.nl

Avalex
Avalex is het reinigingsbedrijf van de gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Avalex is gespecialiseerd in het op verantwoorde wijze inzamelen van (rest-)afvalstromen en ziet het als haar taak om deze stromen zo hoogwaardig mogelijk weer op de markt aan te bieden. Op deze manier draagt Avalex bij aan een schone en duurzame samenleving.

Foto: De Four Tomorrow afvalzak
Spring naar de toolbar