12 maart 2018

Reactie NVRD 90% recycling van plastic flesjes

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven schrijft de Kamer in een brief dat ze het bedrijfsleven nog twee jaar de tijd geeft om tot 90 procent recycling van plastic flesjes te komen en een vermindering van 70 tot 90 procent van het aandeel kleine flesjes in het zwerfafval. Lukt het bedrijfsleven dit niet, dan is uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem onvermijdelijk. Dit bevestigde ze ook in een interview in Trouw. Eerder sprak de VNG en spraken vele van onze leden vertegenwoordigd in de statiegeldalliantie zich uit voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Bij de brief die de staatssecretaris vandaag aan de Kamer stuurt zit ook een bijlage over de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Voor Nederlandse Gemeenten en publieke bedrijven is deze bijlage van zeer groot belang. De NVRD heeft vandaag alle kamerleden die het aangaat een brief gestuurd met een reactie op deze tussenevaluatie waarin aandacht wordt gevraagd voor de knelpunten die wij als branche ervaren in de verpakkingsketen, met daarbij aanbevelingen om te komen tot verbetering.

Spring naar de toolbar