10 juli 2017

Reactie op item PMD / plastic-afval NOS journaal

In het NOS-journaal wordt gesproken over de inzameling van PMD (Plastic-, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) en de recycling daarvan. Is het nuttig om PMD te scheiden, zo ja wat gebeurt er mee?

Het item schetst dat alle partijen het erover eens zijn dat er wat moet gebeuren aan de verbetering van de kwaliteit van het PMD-afval. Dit om een goede recycling van de materialen te kunnen waarborgen. Aan het eind van het item wordt echter de suggestie gewekt dat al het Delftse PMD-afval naar de verbrandingsoven gaat omdat de kwaliteit van het PMD-afval niet voldoende is. Dit is niet juist. Wij presenteren u graag de juiste cijfers en geven u in dit artikel meer achtergrondinformatie over de scheiding en verwerking van PMD-afval in de Avalex-gemeenten.

De cijfers
In 2016 heeft Avalex 2.034 ton PMD-afval ingezameld in alle Avalex-gemeenten. Deze tonnen zijn ingezameld en ook als zodanig gerecycled. Dit is zo’n 6,4 kg per inwoner per jaar. In 2017 is tot nu toe 852 ton PMD-afval ingezameld. Hiervan is 90 procent goedgekeurd en is er slechts 10 procent afkeur wat naar de verbrandingsinstallatie gaat.

Grijze zakken
Alle zakken die bij onze sorteerder, Suez aankomen krijgen eerst een visuele keuring. Dan wordt er gecheckt of er inderdaad PMD in de zakken zit. Als het PMD in een doorzichtige zak zit, is deze keuring nog makkelijker. Maar ook in grijze zakken kan je aan de buitenkant zien of er PMD in zit. Het is dus niet zo dat PMD in grijze zakken wordt afgekeurd. Als er wordt geconstateerd dat er geen PMD in de zak zit volgt er een deelafkeuring, dus voor de zak en niet voor de gehele vracht. Deze zak wordt dan als restafval verwerkt.

Kwaliteit PMD-afval
Het klopt dat er steeds nadrukkelijker gelet wordt op de kwaliteit van het PMD-afval. Dit is niet alleen zo in het Avalex-gebied maar is een landelijke fenomeen. Een aantal plastic soorten en metaalsoorten zorgen voor verstoring van het proces. Het is belangrijk dat deze zogenoemde stoorstoffen zoveel als mogelijk niet in het PMD-afval van consumenten terecht komt. Waardoor afkeur/ verbranding van PMD-afval plaats vindt.

Wat zijn dan stoorstoffen? Stoorstoffen zijn o.a. grote lange folies (zoals landbouwplastic), metalen anders dan metalen die in verpakkingen zitten (velgen van autobanden), hard plastic (speelgoed) en restafval. Het is belangrijk dat alle ketenpartners samenwerken om de kwaliteit van PMD zo hoogwaardig mogelijk te recyclen:

  • Consumenten: door het afval op een goede manier te scheiden. Avalex heeft hierin een belangrijke rol door iedereen zo goed mogelijk te informeren over PMD.
  • Producenten: door bij de productie rekening te houden met het verwerkingsproces zodat het materiaal goed kan worden hergebruikt
  • En sorteerders/ eindverwerkers: door bij alle partijen dezelfde kwaliteitscriteria te hanteren en een goede kwaliteitskeuring te laten plaatsvinden zodat PMD-afval niet zomaar worden afgekeurd.

Wat mag er WEL bij het PMD?
Alle verpakkingen van plastic, blik (metaal) en drinkpakken mogen bij het PMD-afval. Wij hebben een handig overzicht van wat er allemaal in de PMD-bak mag!

PMD-inzameling bij Avalex-gemeenten
Avalex zamelt in haar gemeenten sinds 2016 Plastic-, Metalenverpakkingen en Drinkpakken (PMD) in. Dit wordt grotendeels gedaan in wijkcontainers. Sinds kort zamelen we ook PMD-afval aan huis in in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland. Inwoners in het buitengebied hebben hier een speciale container voor gekregen. Met de invoering van Het Nieuwe Inzamelen zal Avalex steeds meer PMD-afval aan huis gaan inzamelen. Ook hebben er inmiddels twee voorlichtingscampagnes plaatsgevonden: voor jouw gemak samen in één bak! Dit om inwoners te informeren over wat er wel in het PMD mag, wat niet en wat er gedaan wordt met het ingezamelde PMD-afval.

Serie Johan gaat scheiden
Afvalscheiden is een hot item in Nederland maar ook in de Avalex-regio. Daarom maakte Omroep West eerder dit jaar een serie over afvalscheiding en de verwerking daarvan. Hieronder de tv-series over Plastic verpakkingsafval en Drinkpakken: Johan gaat scheiden, aflevering Plastic & Johan gaat scheiden, aflevering Drinkpakken

 

Avalex Logo
Spring naar de toolbar