19 december 2017

Samen voor een duurzame toekomst

Bij Avalex werken wij elke dag aan onze dienstverlening. Wij willen onszelf graag continu verbeteren en helpen u elke dag om de straten netjes en schoon te houden. Bovendien zorgen wij ervoor dat u uw grondstoffen makkelijk kwijt kunt. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst. Ook in 2018 gaan wij verder met het optimaliseren van de voorzieningen.

Andere inzameldagen
De feestdagen staan al bijna voor de deur. Ook onze vuilnismannen- en vrouwen vieren graag Kerst. Toch vinden we het belangrijk dat uw afval ook in deze periode netjes opgehaald wordt. Daarom rijden wij rond de feestdagen extra rondes. Mogelijk komen wij dan op andere dagen bij u langs dan u gewend bent. Kijk op www.avalex.nl/kalender voor uw inzameldagen.  

Het Nieuwe Inzamelen
Bij Het Nieuwe Inzamelen draait alles om het gescheiden inzamelen van grondstoffen en afval. Dat gebeurt met containers dicht bij huis. Zo wordt het voor u nog gemakkelijker om grondstoffen dichtbij huis kwijt te kunnen. Dit scheelt weer lopen! Op deze manier wordt de hoeveelheid restafval verminderd en meer grondstoffen gerecycled. Dit jaar zijn al enkele wijken succesvol overgestapt op deze wijze van afvalinzameling. In 2018 zal dit traject voortgezet worden.

Verruiming openingstijden milieustraten
Afval dat u naar onze milieustraten brengt, wordt gerecycled. Zo zijn materialen weer herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. Het scheiden van afval draagt bij aan een duurzamere maatschappij. Met ingang van 1 januari 2018 worden de openingstijden van de milieustraten verruimd. Kijk op onze website voor de openingstijden van de milieustraat bij u in de buurt. Hiermee speelt Avalex in op de wensen en behoeften van inwoners door de deuren langer geopend te houden. Zo kunt u ons nog vaker een bezoek brengen!

Vulgraadsensoren
Avalex gaat de komende maanden 3.500 ondergrondse containers uitrusten met slimme sensoren. Deze sensoren meten hoe vol een container is, of de container geleegd is en waar de container zich bevindt. De voorspellende vulgraad van de container, zorgt ervoor dat containers op tijd geleegd worden. Hierdoor gaat het serviceniveau van Avalex omhoog en zullen klachten afnemen. Ook zijn er door deze innovatieve methode minder vervoersbewegingen nodig. Dit is gunstig voor het milieu en scheelt tijd en kosten. In april 2018 zijn alle containers in het Avalex-gebied voorzien van een vulgraadsensor.

Avalex
Avalex is het reinigingsbedrijf van de gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Avalex is gespecialiseerd in het op verantwoorde wijze inzamelen van (rest-)afvalstromen en ziet het als haar taak om deze stromen zo hoogwaardig mogelijk weer op de markt aan te bieden. Op deze manier draagt Avalex bij aan een schone en duurzame samenleving.

Spring naar de toolbar