23 oktober 2017

Start van Het Nieuwe Inzamelen in Voorburg Midden

Op maandag 23 oktober start Avalex met Het Nieuwe Inzamelen in Voorburg Midden. Doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen en meer afval gescheiden in te zamelen. Gescheiden afval wordt als grondstof hergebruikt in nieuwe producten.

Inwoners van Voorburg Midden kunnen hun restafval in één van de ca. 40 ondergrondse containers in de wijk kwijt. Plastic, Metaal en Drinkpakken  (PMD), Groente- en fruitafval (GFT) en papier worden dichtbij huis opgehaald. Bewoners in een huis met een tuin hebben mini containers gekregen om hun afval goed te kunnen scheiden. Verder zijn er in de wijk ca. 60 extra ondergrondse containers geplaatst voor het inzamelen van PMD, GFT en papier. In overleg met bewoners is gekeken naar de beste locaties voor de containers. Hiermee wordt het veel gemakkelijker om afval te scheiden.

Op een paar locaties is tijdelijk een bovengrondse container geplaatst omdat het niet mogelijk was om direct een ondergrondse container te plaatsen. Bijvoorbeeld omdat er toch nog kabels- en leidingen in de weg liggen die niet in beeld waren Als dit is opgelost worden de ondergrondse containers alsnog geplaatst.

Het scheiden van afval draagt bij aan een duurzamer Leidschendam-Voorburg.  Tegelijk geeft elke kilo plastic die we niet als restafval hoeven te verbranden dubbel voordeel: verbranden kost geld en plastic levert geld op.

Avalex en gemeente bekijken het komend half jaar de afname van de hoeveelheid restafval door Het Nieuwe Inzamelen. Dan wordt ook gekeken of er nog verbeterpunten zijn voor Voorburg-Midden of andere wijken in de gemeente. De gemeente voert Het Nieuwe Inzamelen in de komende drie jaar in alle wijken in Leidschendam-Voorburg in.

Spring naar de toolbar