Disclaimer

Avalex besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website, om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te houden.

Desondanks kunnen we niet garanderen dat de beschikbare informatie te allen tijde volledig en correct is. Avalex aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan de website en/of het gebruik van informatie op de website.

De informatie op deze website mag niet worden verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie of het downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avalex.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen wij zeer op prijs. Je kunt ze per e-mail aan ons doorgeven via info@avalex.nl.