Wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

  • N: Nieuwe locatie
  • O: Opheffen locatie
  • R: Regulier onderhoud
  • W: Wijzigen
Gemeente Delft
Plaats Locatie  Wat Omschrijving Wk
         
Delft Vinkenlaan 77 W Alleen OPK blijft 15
Delft Vinkenlaan 1 N Rest, PMD 15
Delft Vinkenlaan 17 N GFT 15
Delft Vinkenlaan 55 N GFT 15
Delft Vossenlaan 13 N Rest, OPK 15
         
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Leidschendam Van Embdenpad 9 W Rest, PMD, OPK 23
         
Gemeente Midden-Delfland
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Den Hoorn Molensloot 2 N GFT 18
         
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Nootdorp Sytwinde 167 N Rest 15
Nootdorp Sytwinde 149 N Rest 15
Nootdorp Larixlaan 3 N Rest 15
Nootdorp Sytwinde 119 N Rest 15
         
Nootdorp Sytwinde 15 N Rest 16
Nootdorp Sytwinde 47 N Rest 16
Nootdorp Sytwinde 83 N Rest 16
Nootdorp Kievitsbloem  18 N Rest 16
Nootdorp Pinksterbloem 2 N Rest 16
Nootdorp Pinksterbloem 57 N Rest 16
Nootdorp Liesgras 43 N Rest, PMD 16
         
Nootdorp Ds C Spoorlaan 35 N Rest, 2x Glas 17
Nootdorp Zegge 19 N Rest. GFT, PMD, OPK 17
Nootdorp IJsbloem 2 N Rest 17
         
Nootdorp Kievitsbloem 2 N Rest, GFT, PMD, OPK 18
Nootdorp Egelantier 38 N Rest, GFT, PMD, OPK 18
Nootdorp Gentiaan 15 N Rest 18
Nootdorp Ridderspoor 64 N Rest, PMD, OPK 18
         
Delfgauw Weth Sonneveldhof 53 N Rest 19
Delfgauw Weth Sonneveldhof 68 N Rest, PMD 19
         
Delfgauw Saaymans Vaderplein 7 w PMD, OPK, Glas, textiel 20
Delfgauw Saaymans Vaderplein 4 N Rest, GFT 20
Delfgauw Vrijenban 35 N Rest 20
Delfgauw Vrijenban 41 N Rest 20
         
Gemeente Rijswijk
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Rijswijk Parelgraslaan 81 N Rest 20
Rijswijk Parelgraslaan 55 N Rest 20
Rijswijk Parelgraslaan 20 N Rest 20
Rijswijk Parelmoervlinderlaan N Rest 20
         
Rijswijk Johan Braakensieklaan 2 N Rest, PMD 21
Rijswijk Hoogkamerlaan 140 W PMD, OPK 21
Rijswijk Hoogkamerlaan 151 W GFT 21
Rijswijk Drakesteyn 1 N Rest 21
Rijswijk Rhijnauwen 27 N Rest 21
Rijswijk Laan van Sion 39 W Rest, Glas, Textiel 21
         
Rijswijk Metelerkampstraat 259 N Rest 22
Rijswijk Jasmijn 55 N Rest 22
         
Gemeente Wassenaar
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         
Wassenaar Zuidwijklaan 13 N Rest 22
Wassenaar De Lignestraat 4 N Rest 22
Wassenaar Hofcampweg 46 N Rest 22
Wassenaar Gybelanthof 1 N Rest 22
Wassenaar Burg Staablaan 2 N Rest 22
         

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer. Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!


Spring naar toolbar