Werkzaamheden wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

Plaats:Straat:Wat gaan we doen?Soorten grondstoffen:Week:
NootdorpKattestaart 13Opheffen locatie-37
DelftVan der Slootsingel 32Nieuwe locatieGFT37
RijswijkHuis te Hoornkade 64UitbreidenGFT37
RijswijkLindelaan 11Opheffen locatie-37
MaaslandHuis te Veldelaan 51Technische wijzigingRestafval, oud papier en karton38
MaaslandHuis te Veldelaan 59Opheffen locatie-38
RijswijkCornelis Suyslaan 38Opheffen locatie- 38
RijswijkProfessor Meijerslaan 1UitbreidenOud papier en karton38
DelftBuitenboogaard 23UitbreidenRestafval, GFT, oud papier en karton38
DelftEngelsestraat 109Nieuwe locatieGlas, textiel39
WassenaarSandelandstraat 1Nieuwe locatieRestafval39
WassenaarGybelanthof 1Nieuwe locatieRestafval39
RijswijkGeneraal Spoorlaan 487Technische wijzigingRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton39
RijswijkGeneraal Spoorlaan 485BOpheffen locatie-39
LeidschendamVenestraat 112Opheffen locatie-39
DelftGeerweg 48Opheffen-onbekend
DelftGeerweg 58Opheffen-onbekend
RijswijkHoogkamerlaan 85Technische wijzigingOud papier en karton40
RijswijkRegenbooglaan 20UitbreidenOud papier en karton40
RijswijkJohn F Kennedylaan 227Nieuwe locatieRestafval40
RijswijkAbraham Lincolnlaan 26Nieuwe locatieRestafval40
PijnackerLaan van Floris de vijfde 14Nieuwe locatieRestafval41
PijnackerKerkweg 1UitbreidenRestafval41
RijswijkVan Vredenburchweg 28Technische wijzigingRestafval, GFT41
RijswijkVan Vredenburchweg 26Locatie opheffen-41
RijswijkCromvlietkade 53UitbreidingRestafval, GFT, oud papier en karton41
VoorburgPrinses Margrietlaan 127Technische wijzigingRestafval, oud papier en karton42
DelftPiet Heinstraat 82UitbreidenRestafval, GFT, oud papier en karton42
DelftTweemolentjeskade 18Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton42
DelftElzenlaan 2UitbreidenTextiel43
DelftInsulindeweg 266Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton43
DelftPrunuslaan 53UitbreidingRestafval, oud papier en karton43
DelftVan Assendelftstraat 68Opheffen locatie-43
DelftBieslandsekade 13Uitbreiden locatie Restafval, GFT, PMD, oud papier en karton43
DelftVan Lodensteynstraat 83LOpheffen locatie-44
DelftOudraadtweg 17Technische wijzigingRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton44
DelftOudraadtweg 30Opheffen locatie-44
DelftLindelaan 2Opheffen locatie-44
DelftOudraadtweg 15Technische wijzigingGFT weg, glas er in44
LeidschendamVinkenborghlaan 50Nieuwe locatieRestafval, GFT, oud papier en karton45
NootdorpDrafbaan 14Technische wijzigingGFT, oud papier en karton45
NootdorpGalop 21Technische wijzigingRestafval, GFT, oud papier en karton45
NootdorpDrafbaan 22Opheffen locatie-45
NootdorpDrafbaan 26Opheffen locatie-45
NootdorpKoers 1Opheffen locatie-45
NootdorpKoers 2Opheffen locatie-45
MaaslandDoelstraat 80Nieuwe locatieRestafval, GFT45
NootdorpMeester Overtoompad 18Technische wijzigingRestafval, PMD46
NootdorpMeester Overtoompad 5Opheffen locatie-46
NootdorpMeester Steenwegpad 10Opheffen locatie-46
NootdorpMarkt 149Nieuwe locatieRestafval46
DelftPalamedesstraat 2Opheffen locatie-46
DelftPalamedesstraat 76Opheffen locatie-46
RijswijkHammerskjöldlaan 1Nieuwe locatieRestafval, GFT, OPK49
RijswijkHammerskjöldlaan 211Nieuwe locatieRestafval, GFT, OPK49
RijswijkHammerskjöldlaan 241Nieuwe locatieRestafval, GFT, OPK49
RijswijkParelmoervlinderlaan 77Nieuwe locatieRestafval50
RijswijkParelmoervlinderlaan 37Nieuwe locatieRestafval50
NootdorpZuster Gerarduslaan 9Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton2024: 2
NootdorpZuster Gerarduslaan 9Opheffen oude locatie-2024: 2
NootdorpZuster Gerarduslaan 44Opheffen locatie-2024: 2
PijnackerMarga Klompélaan 18Technische wijzigingRestafval2024: 6
RijswijkHeemraadstraat 88Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton2024: 14

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer.

Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

ontwerpproces

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!

Kijk hier of er nieuwe containers in uw wijk gepland zijn en geef uw mening:

Bewonersplatform