Werkzaamheden wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

PlaatsLocatieWijzigingAfvalsoorten na wijzigingWeek
DelftOudraadtweg 17Nieuwe locatieGlas, textiel26
DelftOudraadtweg 17Opheffen locatie-26
DelftOosteinde/Sint Eustatiusstraat 1Nieuwe locatieRest26
DelftSint Jorisweg 10Nieuwe locatieRest26
DelftOude IJsbaan 139Nieuwe locatieRest, GFT, PMD, oud papier26
DelftTweemolentjeskade 54Nieuwe locatieRest26
DelftMandelastraat 116Technische wijzigingRest, GFT, PMD, OPK26
DelftDiepenbrockstraat 132Bestaande indeling wijzigenRest, GFT, PMD, OPK26
DelftWagenaarstraat 47Bestaande indeling wijzigenRest, GFT, PMD, OPK27
DelftDe Booijstraat 2Bestaande indeling wijzigenRest, glas, textiel27
DelftAart van der Leeuwlaan 794Nieuwe locatieRest, GFT, PMD, oud papier27
RijswijkVan Dijcklaan 63Nieuwe locatieRest, GFT, PMD, oud papier28
RijswijkAdmiraal Helfrichsingel 33Nieuwe locatieRest28
WassenaarKloosterland 94Bestaande indeling wijzigenGFT, PMD, oud papier, Glas28
LeidschendamRijnlandstraat 2Nieuwe locatieRest, GFT, PMD, oud papier29

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer.

Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

ontwerpproces

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!

Kijk hier of er nieuwe containers in uw wijk gepland zijn en geef uw mening:

Bewonersplatform