Wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

  • N: Nieuwe locatie
  • O: Opheffen locatie
  • R: Regulier onderhoud
  • W: Wijzigen

 

 

 

Gemeente Delft
Plaats Locatie  Wat Omschrijving Week
         
Delft Reinier de Graafweg 54 W rest, PMD 7
Delft Reinier de Graafweg 98 W rest, GFT, PMD, OPK 7
Delft Reinier de Graafweg 268 W rest, PMD 7
Delft Reinier de Graafweg 334 W rest, GFT, PMD, OPK 7
Delft Reinier de Graafweg 482 W rest, GFT, PMD, OPK 7
         
Delft Reinier de Graafweg 548 W rest, PMD 8
         
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         
Voorburg Hendrik van Boeijenlaan 46 W rest, GFT, PMD, OPK 5
         
Leidschendam Burg Banninglaan 1 N PMD, OPK, glas, textiel 8
Leidschendam Sint Paulusstraat 9 W Rest, PMD, OPK 8
         
Leidschendam Rijnlandstraat 34 W PMD, OPK, glas 9
Leidschendam Piet Heinstraat N rest, GFT, PMD, OPK 9
Voorburg Von Geusaustraat 2 W OPK 9
         
Voorburg Oosteinde 208 W PMD, OPK, glas, textiel 10
         
Gemeente Midden-Delfland
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         
Den Hoorn Molensloot 80 N rest 5
Den Hoorn Molensloot 33 N rest 5
Den Hoorn Molensloot 45 N GFT 5
         
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         
Nootdorp Laan van Nootdorp 172 W GFT, OPK 6
Nootdorp Laan van Nootdorp 66 W GFT, OPK 6
Nootdorp Zonnehof 88 N Rest 6
Pijnacker Zilverreigerdreef 56 N Rest 6
         
Nootdorp Hof van Duivenvoorde 21 W GFT,OPK 10
Nootdorp Hof van Koningsveld 2 N PMD,OPK 10
Nootdorp Hof van Loosduinen 21 N PMD,OPK 10
Nootdorp Legakker 60 O opheffen 10
Nootdorp Veenderij 17 N OPK 10
Nootdorp Legakker 40 N PMD 10
         
Pijnacker Brinklande 1 N Rest,Glas,Textiel 11
Pijnacker Kievitlande 1 N Rest 11
Pijnacker Brink van Floris 28 N Rest 11
Pijnacker Brink van Pietje Bell 40 N Rest 11
Pijnacker Brinkrijk 9 N Rest 11
Nootdorp Ds C Spoorlaan N Rest, glas 11
         
Gemeente Rijswijk
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         
Rijswijk Klaroenstraat 12 N rest 5
Rijswijk Clavecimbellaan 129 W GFT, PMD,OPK 5
Rijswijk Karel Doormanlaan 299 W tijdelijk verwijderen 5
Rijswijk Dr H Colijnlaan 339 N rest, GFT, PMD,OPK 5
         
Rijswijk Generaal Spoorlaan 485B N rest, GFT, PMD 6
Rijswijk Generaal Spoorlaan 487 W rest, GFT, PMD, OPK, glas, textiel 6
Rijswijk Van Vredenburghwg 28 W PMD, OPK 6
Rijswijk Endezant  W rest, GFT 6
         
Rijswijk Karel Doormanlaan 315 W tijdelijk verwijderen 9
         
Rijswijk Karel Doormanlaan 183 W Rest,GFT, PMD,OPK 10
         
         
         

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer. Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!


Spring naar toolbar