Werkzaamheden wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

Plaats:Straat:Wat gaan we doen?Soorten grondstoffen:Week:
DelftWillem Bilderdijkhof 156Bestaande indeling wijzigenRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton47
DelftIsaäc da Costalaan 49Locatie wordt opgeheven- 47
DelftMultatuliweg 67Bestaande indeling wijzigenTextiel47
DelftKnuttelstraat 38Bestaande indeling wijzigenRest, oud papier en karton47
RijswijkVan Ostadelaan 142Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton48
DelftBoeroestraat 43Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton, glas, textiel48
DelftTernatestraat 111Locatie wordt opgeheven- 48
DelftBrasserskade 142Nieuwe locatieRestafval49
DelftStalpaert van der Wieleweg 21Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton49
DelftGroenlandselaan 1Locatie wordt opgeheven-49
DelftGroenlandselaan 23Locatie wordt opgeheven-49
VoorburgOranje Nassaustraat 22Nieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton49
VoorburgRaadhuisstraat 61Bestaande indeling wijzigenRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton, glas, textiel50
LeidschendamStrandwal 42aNieuwe locatieRestafval, GFT, PMD, oud papier en karton50
VoorburgAart van der Leeuwkade 14Nieuwe locatieRestafval, PMD, oud papier en karton51
VoorburgMarcellus Emantslaan 17Locatie wordt opgeheven-51
Rijswijk XA3Hendersonstraat 3Locatie wordt opgeheven-2
RijswijkHendersonstraat 42Nieuwe locatieRestafval, GFT, oud papier en karton2
RijswijkPetronella Voûtestraat 3Locatie wordt opgeheven-2
RijswijkPetronella Voûtestraat 193Bestaande indeling wijzigenRestafval, GFT, oud papier en karton3
RijswijkPetronella Voûtestraat 389Bestaande indeling wijzigenRestafval, GFT, oud papier en karton3
RijswijkDr H Colijnlaan 339Technische aanpassingCapaciteit uitbreiden3
PijnackerAalscholver 30Nieuwe locatieRestafval3
PijnackerMarga KlompélaanHerinrichtingRestafval4
PijnackerMonikkenweg 254Nieuwe locatieRestafval4
PijnackerMonikkenweg 18Nieuwe locatieRestafval4
NootdorpZonnehof 88Bestaande indeling wijzigenOud papier en karton4
RijswijkC.T. Storklaan 10Nieuwe locatieRestafval, GFT. oud papier en karton5

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer.

Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

ontwerpproces

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!

Kijk hier of er nieuwe containers in uw wijk gepland zijn en geef uw mening:

Bewonersplatform