Wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

  • N: Nieuwe locatie
  • O: Opheffen locatie
  • R: Regulier onderhoud
  • W: Wijzigen




Gemeente Delft
Plaats Locatie  Wat Omschrijving Wk
         
Delft Multatuliweg 35 N Rest 34
Delft Nicolaas Beetslaan 111 O Opheffen 34
Delft Multatuliweg 53 N Rest, GFT, PMD 34
Delft Frederik van Eedenlaan 13 N Rest 34
Delft Roland Holstlaan 1157 N GFT, PMD 35
Delft Guido Gezellelaan 1 N GFT, PMD 35
Delft Roland Holstlaan 1053 N GFT, PMD 35
Delft J.J. Slauerhoflaan 145 N Rest 36
Delft J.J. Slauerhoflaan 1 N GFT, OPK 36
Delft Adama van Scheltemaplein 1 N GFT, OPK 36
Delft Roland Holstlaan 919 N GFT, PMD 36
Delft Roland Holstlaan 885 N GFT, PMD, Glas 36
Delft Kruisstraat 79 W Glas, Textiel 37
Delft Kruisstraat 77 W Rest, GFT, PMD, OPK 37
Delft Menno ter Braaklaan 1a N Rest, GFT, PMD, OPK 37
Delft Aart van der Leeuwlaan 16 N GFt, OPK 38
Delft Troelstralaan 224 N Glas, Textiel 38
Delft Poptahof-Zuid 456 N Rest, GFT, PMD, OPK 38
Delft Markt 27 R Glas, Remondis 39
Delft Poptahof-Noord 347 N Rest, GFT, PMD, OPK 39
Delft Poptahof-Noord 305 O Afdekken 39
Delft Poptahof-Noord 195 N Rest, GFT, PMD, OPK 39
Delft Poptahof-Noord 151 O Afdekken 39
Delft Poptahof-Noord 31 N Rest, GFT, PMD, OPK 40
Delft Poptahof-Noord 2 O Afdekken 40
Delft Isaäc da Costalaan 49 O Opheffen 40
Delft Mandelastraat 28 R Straatpeil aanpassen 40
Delft Westlandseweg 21 O Opheffen 41
Delft Palmyraplaats 4 W Rest, GFT, PMD, OPK 41
Delft Industriestraat 6 W Rest, GFT, PMD, OPK 41
         
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Gemeente Midden-Delfland
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Gemeente Rijswijk
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Rijswijk Klaroenstraat 54 O Opheffen locatie 41
Rijswijk Populierlaan 3 O Opheffen locatie 41
         
Gemeente Wassenaar
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer. Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!

Spring naar toolbar