Wijkcontainers

Bijna elke werkdag komt er in het Avalexgebied een wijkcontainer bij, zodat inwoners dicht bij huis afval kunnen scheiden. Eerst zoeken we samen met de bewoners naar de meest geschikte plek. Hier lees je er alles over!

Hieronder zie je op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden.

  • N: Nieuwe locatie
  • O: Opheffen locatie
  • R: Regulier onderhoud
  • W: Wijzigen
Gemeente Delft
Plaats Locatie  Wat Omschrijving Wk
         
Delft Kruisstraat 77 en 79 W ondergrondse systemen tijdelijk verwijderen 26
Delft Sint Olofsstraat 17 R Rest 26
Delft Dirk Costerplein N PMD 26
Delft Lodewijk van Deysselhof 35 W PMD, OPK 26
Delft Louis Couperuslaan 49 W Rest, GFT, PMD, OPK 26
Delft Herman Gorterhof 25 W Rest, GFT, PMD, OPK 27
Delft Isaäc da Costalaan 423 W Rest, GFT, PMD, OPK 27
Delft JJ Slauerhoflaan 143 W GFT, PMD, glas, textiel 27
Delft Roland Holstlaan 2 W glas weg, textiel bij 27
Delft Palmyraplaats 4 W GFT, PMD, OPK 27
Delft Jupiterstraat 0 W rest, PMD, GFT, OPK 28
Delft Hermesstraat 65 W rest, PMD, GFT, OPK 28
Delft Röntgenweg 1 O sluiten 28
Delft Fabrieksstraat 66 W rest, PMD, GFT, OPK 28
         
Delft Multatuliweg 35 N Rest 34
Delft Nicolaas Beetslaan 1 N Rest, GFT, PMD, OPK 34
Delft Multatuliweg 53 N Rest, GFT, PMD 34
Delft Frederik van Eedenlaan 13 N Rest 34
Delft Roland Holstlaan 1157 N GFT, PMD 35
Delft Guido Gezellelaan 1 N GFT, PMD 35
Delft J.J. Slauerhoflaan 145 N Rest 35
Delft J.J. Slauerhoflaan 1 N GFT, OPK 35
Delft Roland Holstlaan 1053 N GFT, PMD 35
Delft Adama van Scheltemaplein 1 N GFT, OPK 35
Delft Roland Holstlaan 919 N GFT, PMD 36
Delft Roland Holstlaan 885 N GFT, PMD 36
Delft Menno ter Braaklaan 1a N Rest, GFT, PMD, OPK 36
Delft Aart van der Leeuwlaan 16 N GFt, OPK 37
Delft Troelstralaan 224 N Glas, Textiel 37
Delft Poptahof-Zuid 456 N Rest, GFT, PMD, OPK 37
Delft Poptahof-Noord 347 N Rest, GFT, PMD, OPK 37
Delft Poptahof-Noord 195 N Rest, GFT, PMD, OPK 38
Delft Poptahof-Noord 31 N Rest, GFT, PMD, OPK 38
         
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
         
Voorburg Prinses Margrietlaan 127 W GFT, PMD, OPK 24
Voorburg Rembrandtlaan 116 W OPK 24
Voorburg Henry Hagalaan W Rest 24
Voorburg Frans Cobellaan W Rest 24
Voorburg Mgr van Steelaan 940 W Rest, PMD, OPK (glas weg) 24
         
Voorburg Mgr van Steelaan 456 O OPK weg 24
Voorburg Prinses Beatrixlaan 258 W Rest 24
Voorburg David Klemanlaan 12 W Rest weg, PMD bij 24
Voorburg Mgr van Steelaan 206 W Rest 24
Voorburg Aart van der Leeuwkade 99 W Rest weg, PMD bij 24
Voorburg Aart van der Leeuwkade 71 W Rest bij, PMD weg 24
Voorburg Aart van der Leeuwkade 39 W Rest weg, PMD bij 24
Voorburg Marcellus Emantslaan 2 W OPK, textiel weg, Rest bij 24
Voorburg Alberdingk Thijnkade 1 W Rest 24
Voorburg Broekslootkade 21 W Rest 24
Voorburg Carel Vosmaerstraat 100 W Rest weg, PMD bij 25
Voorburg Prins Bernhardlaan 226 W Rest, GFT, PMD, OPK 25
Voorburg Broekslootkade 45 W Rest weg, PMD bij 25
         
Voorburg Stationsplein 2 W OPK, glas 25
         
Leidschendam Prins JW Frisolaan 96 W rest 25
Leidschendam Prins JW Frisolaan 484 W rest 26
Leidschendam Prins JW Frisolaan 506 W rest 26
Leidschendam Prins JW Frisolaan 548 W rest 26
Leidschendam Prinses Annalaan 1 W rest 26
Leidschendam Prinses Annalaan 23 W rest 27
Leidschendam Prinses Annalaan 263 W rest 27
Leidschendam Gravin Juliana van Stolbergln 384 W rest 28
Leidschendam Gravin Juliana van Stolbergln 464 W rest, PMD weg 28
Leidschendam Gravin Juliana van Stolbergln 78 W rest 28
Leidschendam Gravin Juliana van Stolbergln 62 W rest 28
Leidschendam Gravin Juliana van Stolbergln 46 W rest 28
Leidschendam Prins Frederiklaan 488 W rest 28
Leidschendam Prinsenhof 272 W rest 28
Leidschendam Prins JW Frisolaan 68 W rest 29
Leidschendam Prins Frederiklaan 245 W rest 29
         
Leidschendam Damplein 42 W GFT, PMD 29
Leidschendam Damstraat 2 O OPK weg 29
Leidschendam Damlaan 43 W GFT , PMD, OPK 29
Leidschendam Damlaan 3 W rest, PMD, glas, textiel 29
Leidschendam Plaspoelstraat 44 N rest, GFT, PMD, OPK 29
Leidschendam Van Ravesteijnkade 28 O rest weg 30
         
Gemeente Midden-Delfland
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Gemeente Rijswijk
Plaats Locatie Wat Omschrijving Wk
         
Rijswijk Karel Doormanlaan 183 W rest, GFT, PMD, OPK 25
Rijswijk Karel Doormanlaan 299 W rest, GFT, PMD, OPK 25
Rijswijk Karel Doormanlaan 296 N rest, GFT, PMD, OPK 25
Rijswijk Parelgraslaan N Rest 25
         
Rijswijk Anna van Hogendorpstraat 6 N Rest 26
         
Gemeente Wassenaar
Plaats Locatie Wat Omschrijving Week
         

Wat is een goede plek voor een wijkcontainer?

Wanneer de gemeente heeft besloten dat er in een bepaalde wijk nieuwe wijkcontainers mogen worden geplaatst, gaan de locatiebeheerders van Avalex op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is het van belang hoeveel huishoudens samen kunnen doen met één wijkcontainer. Een wijkcontainer voor PMD voorziet 75 huishoudens. Voor een papiercontainer is dat al 250 en één textielcontainer is goed voor 900 huishoudens! De locatiebeheerder heeft een overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daar werken we omheen: de container mag voor de veiligheid niet te dicht bij het electriciteitsnet worden geplaatst. Er wordt ook goed opgelet om te zorgen dat de loopafstand naar de wijkcontainer beperkt blijft en dat de vuilniswagen er goed bij kan.

Hoe kunnen inwoners meedenken?

Met de criteria in gedachten wordt een locatieplan opgesteld. Dat plan wordt aan de bewoners van de wijk gepresenteerd op bewonersavonden en via het digitaal platform op onze site. Bewoners kunnen reageren op de voorgestelde locaties.

Op de locaties zelf worden “proefsleuven” gegraven, om te kijken of het klopt dat er daar geen kabels en leidingen onder de grond liggen. Verder wordt er bodemonderzoek gedaan zodat we het op tijd weten als de grond verontreinigd is.

Met de bewonersreacties en de resultaten van het vooronderzoek wordt een nieuw plan opgesteld. Daarna hebben bewoners die het alsnog echt niet eens zijn met de locatiekeuze zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en stelt een definitief plan vast. Dan kunnen de wijkcontainers de grond in!

Spring naar toolbar