AVALEX_reportage-88-e1581676993634-2048x635

Over Avalex

Kerntaak

Avalex verzorgt het inzamelen en (laten) verwerken van huishoudelijk afval en grondstoffen in opdracht van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

Ontstaan

Avalex is op 2 april 2001 als gemeenschappelijke regeling opgericht door de gemeenten Leidschendam, Voorburg en Rijswijk vanuit de behoefte om de kracht van het collectief te benutten met schaalvergroting. In de loop van de jaren zijn ook de gemeenten Pijnacker-Nootdorp (2004), Wassenaar (2006), Delft (2007) en Midden-Delfland (2010) aangesloten.

Rechtsvorm

We zijn een bedrijfsvoeringsorganisatie; een samenwerkingsverband zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat beleidsmatige keuzes thuishoren bij onze gemeenten en dat wij ons richten op de uitvoering. De taken en verantwoordelijkheden van Avalex zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Avalex 2018.

Bestuur

Het bestuur van Avalex bestaat uit de volgende wethouders (van links naar rechts): Peter Hennevanger (Pijnacker-Nootdorp, voorzitter), Martina Huijsmans (Delft), Fred Voskamp (Midden-Delfland), Philip van Veller (Leidschendam-Voorburg), Laurens van Doeveren (Wassenaar), Werner van Damme (Rijswijk)

Koers Avalex 2023-2030

Met de onderstaande koers zijn we klaar om als solide partner verder te bouwen aan een schone, circulaire leefomgeving voor onze gemeenten:

Onze missie & visie
Onze strategische speerpunten

Wil je meer lezen over de koers? Klik hier

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Avalex is aanbestedingsplichtig. Op de pagina Zaken doen met Avalex kun je hierover meer informatie vinden.

Samenwerken

We acteren vanuit onze kracht van verbinding. Om die reden zijn we actief in een aantal samenwerkingsverbanden: HVC, Midwaste en de NVRD.

Publicaties

Hier vind je relevante documenten over onze organisatie.

2023

2022