Nascheiden

Wie bepaalt of mijn afval wordt nagescheiden of brongescheiden?

 • De gemeenten kiezen zelf welke inzamelmethoden geschikt zijn. Dit kan bron- of nascheiding zijn of een combinatie hiervan. De term nascheiding slaat alleen op restafval. Het PMD wordt daarbij achteraf uit het restafval gehaald. Avalex voert het gekozen beleid van de gemeente uit. Gemeenten kunnen kiezen om het PMD apart in te zamelen (bronscheiding) of achteraf uit het restafval te halen (nascheiding). Avalex gaat vanaf 2022 het restafval laten verwerken door HVC. HVC heeft een nascheidingsinstallatie.

  ‘Bronscheiden waar het kan en nascheiden als het moet’

Waarom moeten we afval scheiden?

 • De grondstoffen raken op. Daarom is het belangrijk om afval te voorkomen en afval te verminderen. Misschien hoeft iets niet weggegooid te worden en kan je het nog repareren? Of kun je iemand anders nog blij maken met iets wat jij weg wilt doen. Als we er allemaal een beetje op letten, putten we minder grondstoffen uit de aarde. Recyclen is goed, maar afval beperken is nog beter. Zo besparen we grondstoffen, uitstoot en energie. Afval kunnen we het beste recyclen als we het gescheiden inzamelen. Dus gft bij gft, glas bij het glas, het papier bij het papier etc. Dan halen wij het op en zorgen we ervoor dat het gescheiden afval naar de fabriek gebracht wordt, zodat er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Meer informatie over het scheiden van afval vind je op afvalscheidingswijzer.nl. Door afval goed te scheiden houden we minder restafval over. Restafval wordt verbrand, dat kost geld. Het wordt dus duurder als we veel restafval overhouden. Afval scheiden is daarmee belangrijk voor milieu èn portemonnee.
 • Vaak horen we dat afval scheiden geen zin heeft, omdat alles toch op één hoop komt. Dat is onjuist. Grondstoffen kunnen we recyclen en leveren geld op, restafval wordt verbrand, waardoor we er niets meer van kunnen maken. Het verbranden van restafval kost een hoop geld en nog altijd veel meer dan het verwerken van afval tot grondstoffen.

Wat is het verschil tussen bron- en nascheiding?

 • Bronscheiding is het apart inzamelen van grondstoffen, zoals glas, papier, GFT en PMD. Er blijft dan nog een klein beetje restafval over. Bij nascheiding worden ook alle grondstoffen apart ingezameld. Alleen PMD mag bij het restafval gedaan worden, dit wordt dan vervolgens in de fabriek er weer uitgehaald.

Wat is nascheiden?

 • Bij nascheiding worden plastic- & metalen verpakkingen en drinkpakken uit het restafval gehaald. Andere afvalstromen zoals gft, textiel en papier/karton kunnen niet nagescheiden worden. Deze moet je dus altijd apart in de juiste container doen.
 • Bij nascheiden geldt niet “alles in één bak gooien”. Papier, glas, textiel en GFT kunnen niet worden nagescheiden, deze stromen moeten altijd apart worden ingezameld. Nascheiding is een alternatieve inzamelmethode voor PMD en biedt geen totaaloplossing voor alle grondstofstromen.

Waarom nascheiden?

 • Nascheiden is een oplossing waar bronscheiding niet haalbaar is. Bij hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is het lastiger om afval goed te scheiden. Er is vaak simpelweg minder ruimte om het afval goed apart te houden. Nascheiding kan dan een goede optie zijn.
 • Ook in wijken waar lage inzamelresultaten uit brongescheiden PMD gemeten is, kan nascheiding effectief zijn.

Waarom heeft bronscheiden de voorkeur?

 • We zijn voorzichtig om te stellen dat de één een voorkeur heeft boven het andere. Bronscheiding en nascheiding vullen elkaar aan als inzamelsystemen. Als bronscheiding goed wordt toegepast, levert het de meest schone PMD-stromen op (minder geursporen, minder zichtbaar aangetast), is het relatief goedkoper en leidt het over het algemeen tot een hoger percentage recycling. Waar bronscheiding moeilijk gaat, is nascheiding van PMD een optie om het scheidingsresultaat van deze grondstoffen toch te verbeteren.
 • Ook maakt bronscheiding je bewuster van afval scheiden. De praktijk laat zien dat als je een PMD containers krijgt, je ook andere stromen beter scheidt.

Waarom kiezen verschillende gemeenten toch voor nascheiding?

 • De reden dat gemeenten kiezen voor nascheiding is dat zij bronscheiding niet of moeilijk kunnen organiseren. Bijvoorbeeld in grote gemeenten door veel hoogbouw en/of omdat ze niet de juiste inzamelstructuur hebben voor goede bronscheiding. Nascheiding zal dan meer volume opleveren, maar het PMD-afval is dan wel meer vervuild. Ook moet het nagescheiden PMD-afval alsnog gesorteerd worden, wat een extra handeling is. Dit neemt niet weg dat waar bronscheiding moeilijk gaat, nascheiding van PMD een goede optie is om het scheidingsresultaat van deze grondstoffen te verbeteren.