Afval scheiden

in de binnenstad

Binnenstad

Hoe scheid je je afval als je in de binnenstad woont of werkt? Vanwege het gebrek aan ruimte is het lastig om de juiste afvalvoorzieningen te plaatsen. Samen met inwoners, ondernemers, studenten van de TU, belangenverenigingen en de gemeente denken wij hierover na. Juist door informatie van de gebruikers van de binnenstad te verzamelen, kunnen we tot de juiste oplossingen komen; zij moeten het uiteindelijk doen. Van alle kanten stromen er ideeën binnen. Zo kan een afvalboot in de Delftse grachten het afval ophalen, of kan je op je eigen balkon compost maken van groenteafval uit de keuken.

Aanleiding
Een belangrijke aanleiding om meer afval in Delft te scheiden, is de wens om in 2020 driekwart van het huishoudafval te recyclen. Het is een grote uitdaging om dit in de binnenstad te behalen. Dat probleem geldt voor meer Nederlandse binnensteden, het percentage van gescheiden afval blijft achter in vergelijking met andere woonwijken. Veel bewoners en ondernemers in de binnenstad laten weten dat zij heel graag afval willen scheiden, maar dat het hen ontbreekt aan fysieke ruimte.

In de media
Onder andere Afvalgids, AfvalOnline, Algemeen Dagblad Haagsche Courant, radio FunX en Stadsradio Delft hebben aandacht besteed aan afval scheiden in de binnenstad. Bekijk hier een overzicht van de uitingen in de pers rondom dit project. Benieuwd naar de uitkomsten van de eerste bijeenkomst over afval scheiden in de binnenstad? Je leest het hier.

Proef: afval gescheiden ophalen met een elektrische bakfiets

In november 2019 begint op vier straten in het centrum van Delft een proef om afval gescheiden in te zamelen met een bakfiets. In de straten waar de proef begint werd voorheen nog elke woensdag het afval in vuilniszakken op de stoep gezet. In samenwerking met InzamelHelden worden er nu drie keer per week aan de deur gft, papier, restafval en PMD ingezameld. Inwoners kunnen op de app aangeven wat voor afval zij thuis hebben liggen, en een moment kiezen waarop het kan worden opgehaald. De InzamelHelden komen dan aanbellen om het afval met de elektrische bakfiets mee te nemen. Als deze proef na zes maanden een succes blijkt gaan we kijken of we dit verder kunnen uitbreiden. We zijn dus heel benieuwd naar de ervaringen van bewoners.

Open je binnenplaats

Samen zijn we op het idee gekomen om binnenplaatsen open te stellen voor grondstofcontainers. Hiermee creëren we locaties in de binnenstad waar je grondstoffen naar toe kunt brengen. Als de containers zo dicht in de buurt staan, wordt het wel heel makkelijk om te scheiden.

Milieustraat parkeren

Omdat er niet altijd ruimte is voor een milieustraat in de binnenstad, is het idee van een mobiele milieustraat bedacht. We testen dit idee met een aanhangwagen met daarop verschillende grondstofcontainers en restafvalcontainers. Deze staat op een parkeerplaats op het moment dat er weinig parkeerplaatsen in gebruik zijn. ’s Avonds gaat de mobiele milieustraat weg en komt de parkeerplek weer vrij.

Einde van de straat

Samen met de belangenvereniging Binnenstad Delft Noord is een nieuwe indeling van de ondergrondse containers voorgesteld, waarbij PMD (Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken)-, GFT-, glas-, textiel-, en papiercontainers in de buurt van woonhuizen staan. Als je dit scheidt, blijft er bijna geen restafval meer over. Het kleine beetje restafval dat er dan nog is, breng je naar een container iets verder weg.

PMD-inzameling aan huis

Bij een aantal woningen in het Westerkwartier zijn Plastic en Metalenverpakkingen en Drinkpakken (PMD) aan huis opgehaald. Bewoners hoefden alleen maar hun zak buiten te zetten en medewerkers van Doel, onderdeel van GGZ-Delfland, halen de PMD-zakken op. Zo krijgen zij een werkritme, een nuttige dagbesteding, een leertraject en bouwen zij vertrouwen op in hun eigen kunnen. De stap naar de arbeidsmarkt wordt zo een stuk kleiner.

Spring naar toolbar