Avalex ondertekent de Brandstofvisie 2.0

Donderdag 21 maart 2019

In het Klimaatakkoord is gesteld dat mobiliteit schoner en slimmer moet. Daarom wordt hard gewerkt aan mogelijkheden voor een duurzaam mobiliteitssysteem: mobiliteit zonder schadelijke uitlaatgassen. De overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem vraagt een andere kijk op de manier waarop wij ons afval inzamelen. Om dit te bereiken is er een sectortafel Mobiliteit aangesteld. Zij bestaan uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector te behalen.

Er is sinds 2014 gewerkt aan deze Brandstofvisie, die inmiddels een vervolg heeft gekregen in de Brandstofvisie 2.0: ‘Energiedragers in de mobiliteit’. Avalex vindt het uiteraard belangrijk om bij dit initiatief aan te sluiten. Daarom heeft Vincent van Woerkom (wnm. directeur Avalex) op donderdag 21 maart 2019 het initiatief ondertekend, samen met 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit betekent dat bij de toekomstige aanschaf van onze vuilniswagens we mee zullen doen met de doelstellingen van de Brandstofvisie 2.0. In 2020 sluit Avalex een nieuw contract voor haar voertuigen waarin duurzaamheid wordt meegenomen.

Lees meer nieuwsberichten