Avalex ontvangt erkenning Nedvang registratie verpakkingsafval

Dinsdag 10 april 2018

Op 8 maart heeft Avalex de erkenning ontvangen van Nedvang, dit houdt in dat ons registratie- en rapportageproces voldoet aan de eisen die Nedvang stelt. Nedvang staat voor Nederland Van Afval Naar Grondstof. Deze Stichting regisseert landelijk de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Door verpakkingsmateriaal te recyclen krijgt verpakkingsafval een nieuw leven en besparen we kostbare grondstoffen. Nedvang is opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen. Zij zijn wettelijk verplicht te zorgen voor de recycling van verpakkingsafval.

Gemeenten registreren en rapporteren aan Nedvang over ingezamelde en gerecyclede hoeveelheden kunststof verpakkingsmateriaal. Hiervoor krijgt de gemeente een vergoeding. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, stelt het Uitvoerings- en Monitoringprotocol Vepakkingen als voorwaarde, dat de bedrijven waarmee de gemeente samenwerkt door Nedvang erkend moeten zijn.

Avalex heeft een audit gekregen van een externe accountant, zodat we deel kunnen nemen aan de uitvoering van de Raamovereenkomst. Door een externe controle borgen we de betrouwbaarheid van de registratie van de ingezamelde hoeveelheden. Een betrouwbare registratie is essentieel om de resultaten van de recycle-inspanningen van Nederlandse inwoners goed in kaart te brengen.

Lees meer nieuwsberichten