Delftse studenten gaan massaal afval scheiden

Maandag 17 augustus 2020

De komende week worden in tien studentenflats in Delft containers voor PMD geplaatst. Zo kunnen de bewoners verpakkingen van plastic of metaal en drinkpakken kwijt in hun eigen gebouw. Fijn, want daardoor kan er steeds meer worden gerecycled en dat bespaart nieuwe grondstoffen en energie. We spraken Michiel Maas, een student die zelf eind 2019 het initiatief nam om PMD-containers in zijn gebouw te laten plaatsen.

PMD voor het lustrum
Michiel studeert ICT aan de Haagse Hogeschool en woont al vijf jaar in een studentenflat in Delft. Ter gelegenheid van het lustrum van het studentenhuis wilde hij graag iets teruggeven aan de flat. Nu scheidde hij met zijn huisgenoten al PMD, maar de dichtstbijzijnde wijkcontainer was een stukje lopen. Daardoor hoopten de zakken PMD zich op in de gang, wachtend tot iemand zich geroepen voelde om het weg te brengen. Na een brainstorm besloot Michiel om te gaan kijken of hij PMD-containers voor in het complex zou kunnen regelen.  

Na wat rondvragen kreeg Michiel het klantcontactcentrum van Avalex aan de lijn. “Ik heb gewoon heel brutaal gebeld”, vertelt hij. Nadat hij zijn vraag had gesteld was het even stil aan de andere kant van de lijn en werd er overlegd. Toen kwam het antwoord: ja, dat kan! Zo is het project gaan lopen. Michiel heeft zelf met de huisbaas van zijn complex overlegd. Die stond open voor het project, mits het mogelijk was om het weer terug te draaien als het geen succes was.

90% van de studenten blij met de mogelijkheid om PMD te scheiden
De uitrol ging heel vlot, al was het een beetje onverwacht. Op een dag liep Michiel de containerruimte in en daar stonden dan de PMD-containers. In de deksels van de containers zit een gat en een luikje. Een uitvinding van een van de grondstofcoaches van Avalex, die ontdekte dat het kleinere inwerpgat mensen ervan weerhoudt om restafval bij het PMD te gooien. 

Om te testen of het project moest worden voortgezet, deed Michiel een enquête onder de medebewoners. De bewoners bleken razend enthousiast over het project. Van de 89 respondenten geeft 90% een 8 of hoger. De helft van de studenten geeft het project zelfs een 10. Op de vraag of het project moest worden teruggedraaid (de PMD-containers weer omgeruild voor restafval) gaven 88 van de 89 studenten aan dat ze de PMD-containers wilden behouden. De containers blijven dus staan! 75 van de studenten gaven aan graag een glasbak dichter bij het complex te willen. Daarom heeft Avalex inmiddels een glasbak in de buurt gezet.

Er kan veel meer bij het PMD dan je denkt
Voor de studenten die nu PMD kunnen gaan scheiden heeft Michiel nog een tip: “Er kan veel meer bij het PMD dan je verwacht”. Eigenlijk alle verpakkingen die niet van glas of karton zijn. Als je goed de informatie leest kun je jouw huisgenoten een beetje helpen door ze te wijzen op wat er allemaal óók PMD is. In zijn eigen huishouden gaan er voornamelijk heel veel plastic bakjes van vleesvervangers in de PMD-container: “Vorig jaar aten er twee van de tien huisgenoten vegetarisch, dit jaar zijn het er al zeven.”

Wil je ook weten wat er allemaal bij het PMD kan? Kijk dan op de infopagina of bij de Wat-Hoort-Waar-poster in het Nederlands of het Engels.

 

Lees meer nieuwsberichten