Eerste zichtbare stap gezet in afname afkeur grondstoffen

Donderdag 13 april 2023

In september 2022 is Avalex gestart met een project om vervuiling en afkeur van het in de Avalex-gemeenten ingezamelde groente-, fruit- & tuinafval en etensresten (gft) en lege plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) te verminderen. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de inzet van een bewustwordingscampagne, diverse acties in de wijk en interventies bij containers ervoor hebben gezorgd dat de afkeur van deze nuttige grondstoffen 7% lager is dan voor de start van het project. De grootste afname doet zich voor bij de minicontainers pmd en een kleine verbetering van het gft in Delft, waar ook de meeste maatregelen zijn toegepast.

Acties

Misschien heb je in jouw buurt de gekleurde wraps gezien op de pmd- of gft container met duidelijke beelden over wat wel en niet in de container mag? Of je eigen gft container is gecontroleerd door een grondstofcoach om te kijken of er geen afval in zat dat er niet in thuishoort. Op sommige locaties is de opstelling van de ondergrondse containers gewijzigd om te voorkomen dat inwoners restafvalzakken in de verkeerde container gooien. Al deze acties maken deel uit van het project om ervoor te zorgen dat er minder stoorstoffen in de containers voor pmd en gft en etensresten terechtkomen.

Hergebruik waardevolle grondstoffen

Maar waarom is dat zo belangrijk? Afval bestaat grotendeels uit waardevolle grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Van gft en en etensresten maken we biogas en compost. Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Recyclen van deze grondstoffen kan alleen als er niet teveel afval tussen zit dat er niet in thuis hoort. Helaas gebeurt dat toch nog regelmatig. Het afval wordt dan verbrand. Dat is slecht voor het milieu en veel duurder dan recyclen.

De eerste stap naar verbetering is gezet. De komende maanden zullen we verder gaan met de interventies en acties die effectief bleken te zijn, en deze uitbreiden. Twijfel jij over wat er in de container voor pmd en gft mag? Kijk dan op afvalscheidingswijzer.nl. Hier kun je per product vinden in welke container het hoort!

Gewrapte containers in Leidschendam-Voorburg

Lees meer nieuwsberichten