Fleurige milieuparkjes voor opgeruimde straten!

Maandag 11 maart 2019

De gemeente en inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben één gezamenlijk doel: opgeruimde straten. Ondanks service-verhogende maatregelen, zoals het wekelijks inzamelen van restafval, wordt er nog steeds afval door inwoners naast de containers geplaatst. Vuil trekt vuil aan. Zo zorgt één vuilniszak soms voor hele afvalbergen. Avalex zorgt ervoor dat containers op tijd geleegd zijn, zodat er altijd ruimte is voor een vuilniszak en rijdt met een speciaal Clean Team door de straten om bijgeplaatst afval weg te halen. Maar hoe zorgen we voor schone milieuparken? De gemeente start een proef met fleurige milieuparkjes.

Op maandag 11 maart zijn de milieuparkjes op het Oosteinde en de Marcellus Emantslaan in Voorburg opgefleurd met kunstgras en -bloemen. Deze proef duurt enkele maanden, het doel is dat er minder afval naast de containers wordt gezet.

Gedragsonderzoek naar verminderen bijplaatsingen
Niet alleen in Leidschendam-Voorburg wordt afval en grofvuil bijgeplaatst. Ook in de gemeente Rotterdam zien we dit probleem. Zij zijn daarom een onderzoek gestart met het gedragsveranderingsbureau D&B. Zij kwamen tot de conclusie dat mensen geneigd zijn een schone omgeving, ook schoon te houden. Daar tegen over staat dat een vuile omgeving ook -extra- vuil aantrekt. In Rotterdam is in Tarwewijk een pilot gestart om de containerlocaties op te fleuren met kunstgras en -bloemen. Deze gedragsinterventie heeft geleidt tot een daling van het aantal bijplaatsingen, een gemiddelde afname van 84%. De gemeente hoopt dat dit resultaat ook in Leidschendam-Voorburg behaald wordt. 

Past afval niet in de container?
Afval dat niet in de container past is grofvuil. Zet afval niet naast de container, dat ziet er rommelig uit. Ook weet Avalex niet dat het er staat als het niet wordt doorgegeven, waardoor zij het niet op kunnen halen. Maak daarom altijd een grofvuilafspraak op www.avalex.nl/grofvuil. Dan wordt het gratis opgehaald!

Inleverpunt klein grofvuil Voorburg
Grofvuil wegbrengen kan natuurlijk ook. U bent welkom op alle milieustraten van Avalex. Op de Nieuwe Havenstraat 3b in Voorburg is eens per twee weken, vanaf zaterdag 16 maart, een inleverpunt voor klein grofvuil. Kleine meubels, elektrische apparaten en metaal kunt u hier inleveren.

Bijplaatsingen weghalen door Clean Team
Staat er toch afval naast de container? Dan rijdt een speciaal team door de straten van Leidschendam-Voorburg om dit afval op te ruimen. Zij brengen het naar de milieustraten van Avalex, waar het afval dat is ingezameld wordt gesorteerd. Zo kunnen we afval weer recyclen. Ziet u bijgeplaatst afval bij de ondergrondse- of bovengrondse containers? Bel, mail of Twitter naar de klantenservice van Avalex, zodat zij het kunnen ophalen.

Lees meer nieuwsberichten