Gratis bezoek milieustraten wordt beperkt tot 12 keer per jaar

Maandag 15 januari 2024

Met ingang van 1 februari 2024 kunnen inwoners van Avalex-gemeenten maximaal twaalf keer per jaar gratis* gebruik maken van de milieustraten van Avalex. Het aantal bezoeken wordt via de (digitale) Avalexpas geregistreerd op het adres van de inwoner. Vanaf het dertiende bezoek geldt een vast tarief per bezoek. Voor 2024 is het tarief vastgesteld op €16,90. Dit bedrag kun je alleen met PIN op de milieustraat betalen.

Veruit de meeste inwoners maken minder dan twaalf keer per jaar gebruik van de milieustraten. Dit betekent dat de meeste bezoekers van de milieustraten niets zullen merken van de invoering van deze maatregel. De maatregel wordt ingevoerd om oneigenlijk gebruik voor niet huishoudelijk afval en bovenmatig gebruik van de milieustraten te voorkomen.

Oneigenlijk gebruik voorkomen

Iets meer dan 1 procent van de bezoekers is samen verantwoordelijk voor bijna 20 procent van het totale aantal bezoeken aan de milieustraten op jaarbasis. Je kan op de milieustraat niet terecht met bedrijfsafval. Na nader onderzoek bestaat echter het vermoeden dat een deel van de veelgebruikers de milieustraat gebruikt om bedrijfsafval weg te brengen. Als iemand met een busje vol afval komt en in het bezit is van een Avalexpas, is moeilijk te controleren of het om bedrijfsafval gaat. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld een grote tuin heeft of thuis aan het verbouwen is. Door maximalisering van het aantal gratis bezoeken wil Avalex zo veel mogelijk oneigenlijk gebruik voorkomen.

Tarief

Het tarief dat vanaf het dertiende bezoek in rekening wordt gebracht bij de bezoeker is €16,90. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten en bezoekersaantallen van de milieustraten in een jaar. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Avalex. Dit is de dekking voor beheer, onderhoud, personeelskosten en transport van afval- en grondstoffen. Dit tarief betalen de gemeenten voor elk bezoek van een inwoner aan een milieustraat van Avalex. Deze kosten worden aan alle inwoners doorberekend in de afvalstoffenheffing. In de nieuwe situatie betaalt een gemeente maximaal 12 bezoeken per inwoner per jaar en vanaf het dertiende bezoek betaalt een bezoeker het tarief zelf. Daarnaast betaalt de gemeente apart voor de verwerkingskosten van het ingeleverde afval.

* Exclusief eventuele kosten voor het brengen van betaalde stromen: tarievenlijst.

Lees meer nieuwsberichten