Pers

Heb je vragen over Avalex? Wij helpen je graag! Neem contact op met de afdeling communicatie via 070-3373000 of stuur een e-mail naar pers@avalex.nl.

10 juli 2017

Reactie op item PMD / plastic-afval NOS journaal

In het NOS-journaal wordt gesproken over de inzameling van PMD (Plastic-, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) en de recycling daarvan. Is het nuttig om PMD te scheiden, zo ja wat gebeurt er mee? Het item schetst dat alle partijen het erover eens zijn dat er wat moet gebeuren aan de verbetering van de kwaliteit van het…

Lees verder

12 mei 2017

Afval scheiden op school!

Voor de landelijke pilot ‘Schoon belonen’ gaan basisscholen in het Avalex-gebied aan de slag met afval scheiden. De eerste scholen in Delft startten bijna een jaar geleden, ondertussen doen al 13 locaties mee. De nieuwste deelnemer is de Delftse Daltonschool. Zij trapten het project op donderdag 11 mei feestelijk af. Schoon Belonen wordt landelijk ondersteund…

Lees verder

18 april 2017

Avalex biedt ontwerpbegroting 2018 aan bij gemeenteraden

De zes gemeenteraden hebben de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming van het bestuur van Avalex ontvangen. Gemeenteraden kunnen hierover binnen acht weken hun zienswijze indienen, waarna het bestuur van Avalex deze zienswijzen weegt en in juli 2017 definitief vaststelt. Avalex richt zich de komende jaren op het vergroten van leefbaarheid binnen de Avalex-regio door op solide…

Lees verder

1 april 2017

Reactie op uitzending: Kassa over bron- en nascheiding

Op zaterdag 1 april werd in het televisieprogramma Kassa aandacht besteed aan o.a. het systeem diftar. Daarin werden op enkele punten ongenuanceerde conclusies getrokken. Mogelijk roept de uitzending vragen op aangezien we in het Avalex-gebied bezig zijn met de invoering van het Nieuwe Inzamelen. Omdat het Nieuwe Inzamelen een vorm is van brongescheiden inzamelen geven…

Lees verder

25 maart 2017

Avalex te zien in gloednieuwe TV West-serie ‘Johan gaat scheiden’

TV West zendt vanaf vrijdag 24 maart de gloednieuwe serie ‘Johan gaat Scheiden’ uit. In deze serie duikt presentator Johan Overdevest in de wereld van afvalverwerking. Tien weken lang gaat Johan scheiden: afval scheiden. Ook komt Johan bij Avalex langs. Jaarlijks produceren we per persoon zo’n 500 kilo afval. Daarvan scheiden we ongeveer de helft.…

Lees verder

2 maart 2017

Nieuwe voorzitter bestuur Avalex

Wethouder Stephan Brandligt (Delft) is de nieuwe voorzitter van Avalex. Het Algemeen Bestuur heeft hem op 15 februari benoemd tot opvolger van Jan Hoekema (Wassenaar). Avalex verzorgt voor zes gemeenten het inzamelen en verwerken van afval. Onder het voorzitterschap van Jan Hoekema heeft het bestuur hard gewerkt aan een nieuwe koers. Avalex is weer financieel…

Lees verder

1 december 2016

Nieuwe tarieven voor gemeenten Avalex

Het algemeen bestuur van Avalex heeft een nieuwe tariefstructuur vastgesteld voor het inzamelen en verwerken van afval. Deze nieuwe tariefstructuur is mogelijk omdat de financiële situatie bij Avalex is verbeterd. Voor 2017 geldt een overgangstarief om voor de gemeenten de grote verschillen met het oude tarief te overbruggen.

Lees verder

10 oktober 2016

Vuilnismannen- en vrouwen lezen voor in de klas!

Op maandag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Een dag waarop Nederland zich extra inzet om de wereld schoner, duurzamer en dus mooier te maken. Juist omdat het over onze toekomst gaat, is het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd hier al bij te betrekken. Daarom wordt er op vele basisscholen door…

Lees verder

21 september 2016

Samen op weg naar minder huishoudelijk afval in Nederland!

Op woensdag 21 september is het bestuursakkoord ’Verbeteren afvalpreventie en scheiding van huishoudelijk afval’ getekend. Dit werd gedaan door de wethouders die afval en milieu in hun portefeuille hebben. De gemeente werken samen met afvalinzamelaar Avalex aan het verminderen van restafval en het verhogen van het percentage gescheiden afval. 100 kg restafval per inwoner per…

Lees verder

19 september 2016

Opening test nieuwe methode inzamelen binnenstad Delft

Hoe kunnen we samen het beste grondstoffen scheiden in de binnenstad? Compacte ruimte binnenshuis en verschillende belangen in de buitenruimte maken grondstoffen scheiden en het inzamelen hiervan, er niet gemakkelijk op. Toch willen we zo min mogelijk restafval produceren en zo veel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Samen met inwoners, bewoners- en belangenverenigingen, gemeente en studenten zijn we in gesprek gegaan over hoe we het scheiden van grondstoffen makkelijker kunnen maken.

Lees verder

11 juli 2016

Met 100-100-100 op naar een duurzame wereld!

100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalloos leven… Het leek een grap, maar op 1 april gingen 200 gezinnen de uitdaging aan. De deelnemers moesten zich er wel op instellen: een extra afvalbakje installeren in de badkamer, wat moet ook al weer in welke bak, hoe doe je boodschappen met zo min mogelijk verpakkingen en hoe…

Lees verder

Spring naar de toolbar