Avalex in gesprek met buurtbewoners Leidschendam-Noord

Vrijdag 26 april 2024

Avalex heeft donderdag 25 april deelgenomen aan een speciale actie in Leidschendam-Noord, een initiatief van het programma Sterk voor Noord. Tijdens deze dag waren verschillende organisaties aanwezig om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Naast Avalex waren dat Wooninvest, Vidomes, Woej, de politie, handhaving, Sport & Welzijn en Stichting Hethuis.

Een leefbare wijk is een wijk waar het fijn en veilig is om te wonen en te werken. En waar buurtgenoten zich met elkaar verbonden voelen. Buurtbewoners én organisaties zoals gemeente, woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties zorgen er samen voor dat een wijk fijn en veilig is. Daarom trokken zij samen op en gingen met elkaar de wijk in om gezamenlijk aan de slag te gaan met problemen die bewoners aangeven. Denk aan het opruimen van rondslingerend zwerfafval. De wijk groener maken door plantjes te planten op kale plekken.

Verbeteren inzameling GFT

Voor Avalex was deze dag tevens het startmoment van een project om in Leidschendam-Noord samen met de gemeente en bewoners het apart inzamelen van GFT te stimuleren en hergebruik van het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT) te verbeteren. GFT bestaat uit waardevolle grondstoffen die goed gerecycled kunnen worden, er wordt compost en biogas van gemaakt. Dat kan alleen als deze grondstoffen goed gescheiden worden. In de wijkcontainers voor GFT wordt echter vaak afval aangetroffen dat er niet in thuis hoort. Zoals bijvoorbeeld zakken met restafval.

Tijdens de actie gingen medewerkers van Avalex samen met de buurtregisseurs langs de deuren om voorlichting te geven over de juiste manier van afval scheiden en om eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast deelde Avalex handige GFT-mandjes uit voor op het aanrecht, een makkelijke manier om keukenafval en etensresten op te sparen. Avalex voert in verschillende wijken met verzamelcontainers soortgelijke projecten uit, in samenwerking met de gemeente. Bijvoorbeeld ook in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Zo zorgen we er samen met de buurtbewoners voor dat meer GFT gerecycled kan worden. Kijk hier als je meer wilt weten over wat er in de container mag.

Algemeen-directeur Desirée Curfs-van Yperen en grondstoffencoach Martin in gesprek met buurtbewoner

Lees meer nieuwsberichten