Resultaten klantonderzoek dienstverlening afvalinzameling 2023

Vrijdag 16 februari 2024

Inwoners zijn over het algemeen tevreden met Avalex. De waardering hiervoor is in 2023 gestegen van een 7,4 naar een 7,7. De klanttevredenheid is het meest gestegen in Wassenaar (7,8) en in en Leidschendam-Voorburg (7,8). In de overige gemeenten is de tevredenheid licht gestegen of gelijk gebleven. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse klantonderzoek dat Avalex laat uitvoeren onder de inwoners uit de deelnemende gemeenten.

Om het jaar wordt een klantonderzoek uitgevoerd over de dienstverlening rond de afvalinzameling. Aan het onderzoek heeft een aantal respondenten meegedaan dat representatief is voor het gehele Avalex-gebied. Het bestuur van Avalex krijgt hiermee inzicht in de mate van tevredenheid over de dienstverlening van Avalex, het beleid van de gemeenten en de scheidingsbereidheid van inwoners.

Het bestuur is blij met de resultaten en constateert dat vanaf 2019 een mooie stijgende trend is te zien. Het is nu zaak deze tevredenheid vast te houden door verder te gaan met de dingen die goed gaan. Daarnaast bieden de resultaten van de enquête inzicht in waar nog ruimte voor verbetering is. Daarom bedankt het bestuur van Avalex alle respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan. Avalex deelt de uitkomsten per gemeente met de raden.

De directie van Avalex overhandigt de resultaten aan de bestuursvoorzitter

Tevredenheid dienstverlening Avalex

Inwoners zijn het meest tevreden met de medewerkers van Avalex en vinden’ betrouwbaar’ de best passende kernwaarde. De meeste inwoners die contact hebben gehad met Avalex in het afgelopen jaar, deden dit om een grofvuil afspraak te maken. Het contact met Avalex wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,9 waarbij de bereikbaarheid het meest gewaardeerd wordt. Ruimte voor verbetering is er op het gebied van de afhandeling van klachten, dat alsnog een 7 krijgt. De helft van de respondenten is in het afgelopen jaar op de milieustraat geweest. Een aandachtpunt hierbij is dat twee derde van deze bezoekers niet wist dat je met de Avalexpas gebruik mag maken van alle milieustraten van Avalex. De website van Avalex wordt met een 8 hoger beoordeeld dan in 2021. Ook is de bekendheid van de Avalex App en haar functionaliteiten onder de respondenten gestegen met 20%.

Tevredenheid over het beleid van gemeenten

De tevredenheid met het afvalbeleid van de gemeenten is ten opzichte van 2021 gestegen. Met name in de gemeente Wassenaar. Inwoners zijn tevreden met de afstand tot de ondergrondse containers, de frequentie van het legen van wijk- en minicontainers en met de wachttijd voordat het grofvuil wordt opgehaald. Het minst tevreden zijn inwoners met het tarief dat zij moeten betalen voor het laten ophalen van grofvuil, met name in de gemeente Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp (in Delft, Midden-Delfland en Leidschendam-Voorburg was dit in 2023 gratis).

Scheidingsgedrag inwoners

Inwoners geven aan het scheiden van afval belangrijk te vinden. 24% van de respondenten geeft aan dat zij in het afgelopen jaar meer afval zijn gaan scheiden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de mogelijkheid om aan huis of in de wijk meer soorten afval te kunnen scheiden en het milieu. De meeste mensen geven hierbij de voorkeur aan ondergrondse wijkcontainers, behalve in Midden-Delfland en Wassenaar.

Net als in 2021 wordt Plastic-, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) als lastigste soort grondstof om te scheiden gezien. Ook het scheiden van Groente-, Fruit-, en Tuinafval en etensresten (GFT) vinden mensen lastig. Hierbij geven inwoners aan behoefte te hebben aan een overzicht met meer afbeeldingen van afval dat wel of juist niet bij PMD/GFT hoort. Ook de vindbaarheid van informatie over het correct scheiden van afval op de website, is een verbeterpunt. Het meest worden papier (90%), glas (82%) en Klein Chemisch Afval (79%) gescheiden.

Onderzoek

Het inwonersonderzoek is van 4 oktober tot en met 19 november 2023 uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk marktonderzoeksbureau Markteffect. Inwoners zijn telefonisch, via online kanalen en via een hanger aan de container gevraagd om de online vragenlijst in te vullen.

Infographic met samenvatting resultaten

Lees meer nieuwsberichten