Werkwijze Woo-verzoek

Als Avalex laten we graag zien wat we doen en waarom. Dat past bij een moderne overheidsorganisatie die transparant is in haar informatie.

Ook de overheid wil dat informatie van overheidsorganisaties zo veel mogelijk openbaar is. Dit staat in de Wet open overheid (Woo) . Deze wet vervangt vanaf mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Is er Avalex-informatie die je zoekt (nog) niet openbaar? Dan kun je een Woo-verzoek indienen via woo@avalex.nl . Binnen vier weken ontvang je een reactie.

Na je verzoek kijkt Avalex of de informatie openbaar gemaakt kan worden. Bepaalde informatie komt niet voor openbaarheid in aanmerking. Bijvoorbeeld om iemands privacy te beschermen, vanwege de openbare veiligheid of omdat de informatie niet onder de verantwoordelijkheid van Avalex als uitvoeringsorganisatie valt. Zo gaan we ook zorgvuldig met informatie om.

Jaarlijks publiceert Avalex een overzicht van de ingediende Woo-verzoeken en de daarbij verstrekte informatie in haar jaarverslag.