10 november 2020

Het nieuwe inzamelen in Pijnacker-Nootdorp

Stapje voor stapje maakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar ambitie waar: per 2021 gaat de hele gemeente over op Het Nieuwe Inzamelen! Bewoners krijgen zo dicht mogelijk aan huis inzamelvoorzieningen voor recyclebare grondstoffen. Wat gaat er bij jou thuis veranderen?

Koningshof, Keijzershof en Centrum-Dorp
Woon je in een van deze wijken? Dan kun je straks alle lege verpakkingen thuis in je eigen PMD-container doen. Zo kunnen de lege verpakkingen worden gerecycled. Door de verpakkingen te scheiden blijft er maar weinig restafval over. De afgelopen weken zijn er nieuwe wijkcontainers voor restafval geplaatst, die op maandag 16 november allemaal tegelijk open worden gezet. Vanaf dat moment kun je restafval naar de wijkcontainers brengen.

Nieuwe deksels in Koningshof
In de week van 16 november gaat in Koningshof het zogenaamde “omdekselen” van start. De grijze deksel van de container wordt vervangen door een nieuwe paarse deksel. Vanaf dat moment is de container voor PMD. Bewoners hebben een brief ontvangen met de specifieke dag waarop het deksel wordt vervangen.

Voorlopig stickers voor Keijzershof en Centrum-Dorp
Door een tekort aan nieuwe deksels wordt bij de containers van bewoners in Keijzershof en Centrum-Dorp pas begin 2021 de grijze deksel vervangen door een paarse. We willen toch ook in deze wijken de kans bieden om nu al PMD te scheiden. Daarom komt er voorlopig een paarse sticker op het deksel. Als je hier woont, dan komen we op woensdag 18 november voor het laatst restafval bij je ophalen. Daarna plakken we een sticker op het deksel. Haal de container dus niet direct na het legen weer naarbinnen, maar laat hem nog even staan totdat er een PMD-sticker op prijkt.

Tolhek en de Venen
In De Venen en Tolhek werd afval tot nu toe ingezameld met wijkcontainers. Ook met het Nieuwe Inzamelen blijven we gescheiden afval inzamelen met wijkcontainers. Wel verandert de verdeling van soort afval per container, zodat verspreid door de wijk containers staan voor papier, GFT, PMD en restafval. In november worden de wijkcontainers in deze wijken aangepast aan de nieuwe wijze van inzamelen.

Pijnacker-Noord
Ook in Pijnacker-Noord zijn de werkzaamheden van start. In deze wijk zijn zowel appartementen die van wijkcontainers gebruikmaken, als woningen met eigen containers.

Appartementen
Bij de appartementen zijn de werkzaamheden deze week van start gegaan. De nieuwe wijkcontainers kunnen direct worden gebruikt voor papier, GFT, PMD en restafval.

Laagbouw met eigen containers

Voor de laagbouw gaan de werkzaamheden vanaf medio november van start. Er worden nieuwe wijkcontainers voor restafval geplaatst. Voorlopig blijven de containers nog even dicht. Begin 2021 veranderen de restafvalcontainers bij mensen thuis in containers voor PMD. De wijkcontainers worden dan opengezet, zodat je daar je restafval naartoe kunt brengen.  

Overige wijken
Begin 2021 gaan de werkzaamheden ook in Ackerswoude, Nieuweveen en Nootdorp Centrum-West van start.

Ander nieuws


Spring naar toolbar